Agilent Technologies prezentuje mikroskop sił atomowych nowej generacji

Firma Agilent Technologies zapowiedziała wprowadzenie do oferty nowego mikroskopu sił atomowych (AFM – Atomic Force Microscope) oznaczonego symbolem 7500 – zaawansowanego urządzenia o poprawionych parametrach, zwiększonej funkcjonalności i łatwej obsłudze, przeznaczonego do charakteryzacji materiałów i przeprowadzania pomiarów w nanoskali. Skaner z zamkniętą pętlą sprzężenia zastosowany w tym modelu zapewnia rozdzielczość obrazowania wynoszącą 90 µm.

Agilent 7500 stanowi platformę nowej generacji pozwalającą przesunąć dotychczasowe granice mikroskopii sił atomowych w zastosowaniach naukowych i przemysłowych dzięki zwiększeniu rozdzielczości obrazowania i zapewnieniu nieosiągalnej wcześniej kontroli temperatury i innych parametrów środowiskowych. Nowy AFM 7500 nadaje się idealnie do przyszłych zastosowań z zakresu materiałoznawstwa, nauk przyrodniczych, chemii polimerów, elektrochemii, charakteryzacji elektrycznej i nanolitografii.

Mikroskop 7500 zawiera zintegrowaną komorę środowiskową, zapewniającą łatwy dostęp do uszczelnionego zasobnika próbek, całkowicie odizolowanego od reszty systemu. Wbudowane w komorę czujniki realizują stałą kontrolę wilgotności i temperatury. Użytkownik ma możliwość łatwego wpompowania do wewnątrz komory tlenu i gazów reakcyjnych oraz ich usunięcia. Opcjonalny kontroler temperatury badanej próbki dla modelu 7500 zapewnia precyzyjną kontrolę w zakresie od –30°C do +250°C oraz dużą rozdzielczość, wystarczającą do przeprowadzania pomiarów eksperymentalnych.

Standardowa stożkowa głowica pomiarowa pozwala na pracę AFM w kilku różnych trybach obrazowania. W razie potrzeby rozszerzenia możliwości pomiarowych może ona zostać łatwo wymieniona na głowicę specjalizowaną. Model 7500 może być stosowany w zaawansowanych aplikacjach obrazowania i elektrochemicznych. Jednoprzebiegową charakteryzację elektryczną w nanoskali osiągnięto dzięki wykorzystaniu opracowanego przez Agilent kontrolera MAC Mode III.

Agilent 7500 jest już dostępny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem.

 

Urządzenia pomiarowe AFM w ofercie Agilent Technologies

Agilent oferuje urządzenia pomiarowe AFM o dużej precyzji, znajdujące zastosowania w pracach badawczych, przemyśle i edukacji. Firma oferuje wyjątkowy, ogólnoświatowy program wsparcia technicznego, realizowany przez doświadczonych naukowców aplikacyjnych i personel techniczny. Czołowe laboratoria badawczo-rozwojowe Agilent pracują nad stałym wprowadzaniem do oferty firmy i optymalizacją innowacyjnych technologii AFM.

Dystrybutorem produktów Agilent Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

O autorze