Biblioteka kryptograficzna dla mikrokontrolerów STM32 – od teraz łatwiej dostępna

Dostępna już od jakiegoś czasu dla mikrokontrolerów STM32 biblioteka Cryptographic Library implementuje szeroką gamę algorytmów używanych w szyfrowaniu, co powodowało, że aby jej używać, trzeba było wypełniać specjalne formularze EUC (End-user certificate). Dzięki staraniom firmy STMicroelectronics i odpowiednio skonstruowanemu formularzowi online, jest ona teraz dostępna bez konieczności wypełniania papierowych formularzy i dodatkowych formalności.

W bibliotece znaleźć można implementacje algorytmów obliczania kluczy AES-128, AES-192 i AES-256 w trybach ECB, CBC, CTR, CCM, GCM, CMAC i KEY WRAP, ARC4, DES i TripleDES (tryby ECB, CBC), a także metod obliczania funkcji haszujących z obsługą HMAC: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256. Biblioteka implementuje także kryptografię na krzywych eliptycznych (ECC), w tym: generację kluczy, mnożenie skalarne, będące podstawą ECDH1 oraz eliptycznego wariantu DSA (ECDSA). Do dyspozycji jest też generator liczb losowych oparty o DRBG-AES-128 i funkcje obliczające sygnatury RSA z obsługą standardu PKCS#1v1.5.

STM32 Cryptographic Engine pozwala użytkownikowi wybrać algorytm i tryb jego działania oraz generuje realizujący go kod obiektowy, a dzięki daleko posuniętej optymalizacji, jego rozmiar jest bardzo niewielki.

Biblioteki można używać w aplikacjach pisanych na mikrokontrolery serii STM32F1, STM32 L1, STM32F2, STM32F4, STM32F0 i STM32F3, także z wykorzystaniem sprzętowych akceleratorów. Szczególnie dobrze nadają się do tego układy rodziny STM32F41x, wyposażone w aż trzy różne układy przyspieszające: CRYP Accelerator, HASH Accelerator oraz RNG (Random Number Generator).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie producenta.

O autorze