Oscyloskopy Teledyne LeCroy HDO4000-MS i HDO6000-MS

Oscyloskopy Teledyne LeCroy HDO (High Definition Oscilloscopes) z kanałami mieszanymi

Firma Teledyne LeCroy wprowadziła na rynek oscyloskopy cyfrowe wysokiej rozdzielczości HDO4000-MS oraz HDO6000-MS. Urządzenia dysponują 16 kanałami analogowo-cyfrowymi i wykorzystują technologię wysokiej rozdzielczości HD4096. Oscyloskopy pracują w pasmach od 200 MHz do 1 GHz. We wszystkich modelach HDO znajduje się duży ekran dotykowy o przekątnej 12,1 cala. Pracę operatorowi ułatwia intuicyjny interfejs, rozbudowane narzędzia do testowania oraz pomiary automatyczne wraz z dostępnymi operacjami matematycznymi wykonywanymi na przebiegach. Oscyloskopy HDO-MS stanowią samodzielny i wszechstronny przyrząd do pomiarów w dziedzinie analogowej, cyfrowej oraz testowania linii szeregowych.

Wraz z rozwojem złożonych systemów wbudowanych rośnie zapotrzebowanie na oscyloskopy pracujące z sygnałami mieszanymi. Oscyloskopy HDO-MS mają 16 kanałów cyfrowych i udostępniają narzędzia przeznaczone do testowania sygnałów cyfrowych. Wyzwalanie jednocześnie w dziedzinie analogowej i cyfrowej (Cross Pattern), cyfrowe pomiary czasu, równoległe wyszukiwanie wzorca, emulacja bramek logicznych i wskaźnik aktywności to przykład narzędzi do precyzyjnej oceny układów i testowania złożonych systemów wbudowanych. Wśród możliwości przyrządów HDO znajduje się również funkcja przeszukiwania WaveScan, tryb historii do przeglądania przebiegów, tryb akwizycji sekwencji i generowanie raportów LabNotebook. Pakiety oprogramowania do analizy widmowej i pomiarów mocy oferują dalsze możliwości. Zastosowana 12-bitowa architektura i szeroki zakres dynamiczny pozwalają zwiększyć precyzję pomiarów.

Oscyloskop HDO4000-MS próbkuje sygnał z częstotliwością 2,5 GS/s i ma pamięć 25 Mpts na kanał (50 Mpts przy nakładkowaniu). Dostępne są wersje z 2 lub 4 kanałami o paśmie od 200 MHz do 1 GHz. Model HDO6000-MS jest dostępny w wersji 4-kanałowej, częstotliwość próbkowania to również 2,5 GS/s, pamięć próbek – 250 Mpts na kanał. Dostępne są wersje o paśmie 350 MHz, 500 MHz oraz 1 GHz.

 

Technologia wysokiej rozdzielczości HD4096

Technologia HD4096 oparta jest na wykorzystaniu szybkich 12-bitowych przetworników analogowo-cyfrowych, wzmacniaczach niskoszumnych i architekturze wprowadzającej małe szumy. Technologia ta pozwala oscyloskopom wysokiej rozdzielczości rejestrować i wyświetlać sygnały o częstotliwościach do 1 GHz z wysoką szybkością próbkowania i 16 razy wyższą rozdzielczością niż standardowe oscyloskopy. Precyzja pomiarów jest kluczowa dla skutecznej analizy i wykrywania błędów. Rozwiązanie HD4096 pozwala uzyskać wyjątkową dokładność, rozszerzyć możliwości testowania i zapewnia lepsze wyniki.

Poza technologią HD4096, modele HDO korzystają z opracowanego przez LeCroy rozwiązania ERES (enchanced resolution), które poprzez filtrację pozwala uzyskać do trzech dodatkowych bitów rozdzielczości – w sumie 15 bitów rozdzielczości poziomej.

 

Zaawansowane możliwości pomiarów, analizy i wykrywania błędów

Dokładne odwzorowanie sygnału i wysoka częstotliwość próbkowania nie byłyby użyteczne bez zaawansowanych narzędzi do analizy i testowania. Wszystkie oscyloskopy HDO udostępniają bogaty zestaw narzędzi do szybkiego wykrywania błędów i szczegółowej analizy przebiegów. Zaawansowane narzędzie przeszukiwania WaveScan pozwala odnaleźć zaburzenia, przestrzały i inne anomalie w trakcie jednej akwizycji w oparciu o ponad 20 kryteriów. Kryteriów tych można też użyć do skanowania i nasłuchiwania zdarzenia przez wiele godzin, a nawet dni. Tryb historii pozwala na przeglądanie wcześniejszych odcinków czasu, aby wyodrębnić anomalie i zmierzyć je za pomocą rozmaitych parametrów lub kursorów. Funkcje wyzwalania i dekodowania dla magistral szeregowych pozwala szybko odnaleźć zdarzenie na magistrali bez potrzeby ręcznego ustawiania kryteriów wyzwalania. W trybie sekwencji zdarzenia wyzwalające są przechowywane w postaci segmentów, co pozwala na przykład zarejestrować krótkie impulsy następujące po sobie lub zdarzenia występujące w dużej odległości na osi czasu. Rozwiązanie to zmniejsza czas martwy pomiędzy wyzwoleniami. Narzędzie LabNotebook do generacji raportów i dokumentacji pozwala szybko zapisać i udokumentować wyniki testów.

Dzięki funkcjom matematycznym, takim jak uśrednianie, zwiększenie rozdzielczości lub FFT, a także licznym mierzonym parametrom, oscyloskopy HDO są w stanie zmierzyć i przeanalizować każdy aspekt przebiegu. Poza prostymi pomiarami dostępne są statystyki, histogramy i przedstawianie trendów zmian przebiegów w czasie.

 

Pakiet analizatora widma i pomiarów mocy

Dla oscyloskopów HDO dostępne są pakiety oprogramowania, które zwiększają możliwości analizy w dwóch kluczowych obszarach występujących w wielu zadaniach projektowania i testowania. Pakiet Spectrum Analyzer zamienia funkcje panelu HDO w te typowe dla analizatora widma. Pozwala użytkownikowi wybrać zakres pasma, rozdzielczość częstotliwościową i częstotliwość środkową. Użytkownik może włączyć filtr sygnału wejściowego i obserwować zmianę widma w czasie rzeczywistym. Funkcja poszukiwania maksimum oznacza poszczególne składowe widma i wyświetla ich częstotliwości w tabeli. Wskazanie linii powoduje przesunięcie do jej maksimum. Spektrogram pozwala obserwować zmiany widma w czasie.

Pakiet Power Analysis umożliwia szybkie pomiary i analizę charakterystyki pracujących konwerterów mocy i obwodów, automatycznie obliczając straty mocy. Służy temu specjalny interfejs użytkownika. Obszary włączania, wyłączania i utraty przewodności są oznaczane kolorem na przebiegach. W skład pakietu wchodzą narzędzia do pomiarów mocy przełączanego układu, modulacja w pętli kontrolnej i badanie harmonicznych na linii zasilania.

Dystrybutorem produktów LeCroy w Polsce jest firma NDN – Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, tel/fax: 22 641-61-96, 22 644-42-50, 22 641-15-47, e-mail: ndn@ndn.com.pl, www.ndn.com.pl.

 

O autorze