[POLICZ OCZKA ;-)] FinBoard Analog Devices: procesory DSP z rodziny Blackfin w aplikacjach wideo

Intensywne działania marketingowe prowadzone przez dostawców podzespołów elektronicznych coraz częściej wzbudzają nieufność konstruktorów co do prawdziwej (osiąganej w realnej aplikacji) wydajności mikroprocesorów, zwłaszcza że w tak skomplikowanych rozwiązaniach jak Blackfine zależy ona od wielu czynników, w tym bibliotek programowych. Żeby uprościć i przyspieszyć ocenę przydatności swoich rozwiązań dla aplikacji wideo, firmy: Analog Devices oraz Avnet przygotowały tani zestaw ewaluacyjny z mikroprocesorem ADSP-BF609 o nazwie FinBoard. Jego wygląd pokazano na fotografii 3, jak widać wyposażono go w kamerę z sensorem CCD 720p, interfejs Ethernet, wyjście HDMI oraz 128 MB pamięci SDRAM-DDR2.

Fot. 3. Widok obydwu stron płytki drukowanej zestawu FinBoard z mikroprocesorem ADSP-BF609

Schemat blokowy zestawu pokazano na rysunku 4, wymienione na nim zostały wszystkie elementy tworzące otoczenie mikroprocesora Blackfin.

Rys. 4. Schemat blokowy zestawu FinBoard

Ważnym elementem zestawu FinBoard jest przykładowa aplikacja, która pokazuje możliwości zarówno samego mikroprocesora, jak i bibliotek programowych wykorzystanych do obróbki obrazu. Przykładowa aplikacja umożliwia zliczanie oczek wyrzuconych kostek, wykorzystano w niej mechanizm sprzętowego wykrywania krawędzi (realizuje to zadanie blok PVP) i zliczania wykrytych oczek (za co odpowiada oprogramowanie wykonywane przez rdzenie Blackfin).

Linux dla Blackfin

Analog Devices prowadzi specjalną stronę w domenie uclinux.org, na której udostępnia dystrybucje tego systemu operacyjnego dla mikroprocesorów Blackfin, środowiska programistyczne, poradniki, dokumentacje oraz przykładowe programy. Szczegóły są dostępne pod adresem http://blackfin.uclinux.org.

O autorze