Tiva C Series: przykładowa aplikacja na zestaw Texas Instruments LaunchPad EK-TM4C123GXL (Cortex-M4)

 

O mikrokontrolerach Tiva C Series pisaliśmy w artykule. O nowych narzędziach sprzętowych dla mikrokontrolerów Tiva C Series informowaliśmy w artykule. Dzisiaj przedstawiamy „z bliska” najnowszy zestaw LaunchPad dla nowych mikrokontrolerów firmy Texas Instruments Tiva C i jego ekspander BoosterPack BOOSTXL-SENSHUB.

Niektóre możliwości mikrokontrolerów Tiva C Series, zaprezentujemy korzystając z układu LaunchPad EK-TM4C123GXL (fotografia 1) oraz płyty rozszerzeń BoosterPack BOOSTXL-SENSHUB (fotografia 2). Uruchomimy aplikację „air mouse” prezentującą możliwości zamontowanego na płycie rozszerzeń 9-osiowego czujnika ruchu MPU-9150.

 

 Fot. 1. Wygląd zestawu LaunchPad EK-TM4C123GXL

Fot. 1. Wygląd zestawu LaunchPad EK-TM4C123GXL

 

Fot. 2. Wygląd płytki rozszerzeń BoosterPack BOOSTXL-SENSHUB 

Fot. 2. Wygląd płytki rozszerzeń BoosterPack BOOSTXL-SENSHUB

 

Do portu USB komputera PC podłączamy układ startowy LaunchPad z zamontowaną płytą rozszerzeń (fotografia 3, przewód USB dołączony do złącza debug, zasilanie w pozycji debug). Instalujemy sterowniki ICDI programatora/emulatora (sterowniki do pobrania tutaj).

 

Fot. 3. Zestaw zmontowany z dwóch płytek opisanych w artykule spełnia rolę komputerowej myszki z bezwładnościowym sensorem MEMS 

Fot. 3. Zestaw zmontowany z dwóch płytek opisanych w artykule spełnia rolę komputerowej myszki z bezwładnościowym sensorem MEMS

 

Ze strony oprogramowania TivaWare, pobieramy pakiet „EK-TM4C123GXL Kit Software” (biblioteki USB, graficzna itd., oraz przykładowe aplikacje dla układu LaunchPad EK-TM4C123GXL). Instalujemy pobrany pakiet aplikacji. Następnie pobieramy, instalujemy, oraz uruchamiamy aplikację LMFlash. W zakładce Configurations w polu Quick Set wybieramy układ startowy TM4C123GXL LaunchPad. W zakładce Program w polu Options zaznaczamy Verify After Program. Następnie w polu Select .bin file wybieramy przycisk Browse i odszukujemy plik binarny z oprogramowaniem które chcemy wgrać do pamięci mikrokontrolera. W naszym przypadku będzie to aplikacja „air mouse” (myszka do nawigacji w powietrzu). Pliki źródłowe projektu „air mouse” znajdziemy w zainstalowanym pakiecie TivaWare w lokalizacji \\ti\TivaWare_C_Series-1.1\examples\boards\ek-tm4c123gxl-boostxl-senshub\airmouse. Pliki binarne programu dostępne są w folderach: css, ewarm, gcc, rvmdk, sourcerygxx. Wybieramy plik wsadowy airmouse.bin. i naciskamy przycisk otwórz. Następnie uruchamiamy programowanie mikrokontrolera (przycisk program). Po zakończeniu programowania odłączamy przewód USB od złącza debug. Przestawiamy zasilanie z pozycji debug na pozycję device, oraz podłączamy przewód USB do złącza device. Urządzenie „air mouse” jest gotowe do użycia. Uruchamiamy przeglądarkę www, oraz chwytamy za urządzenie w taki sposób, aby przewód USB mieć po prawej stronie dłoni, a palce ręki skierowane w stronę przycisków SW1, SW2 zamontowanych na płytce LaunchPad. Przyciski symulują klawisze myszki (odpowiednio lewy przycisk SW2 to lewy klawisz myszki, prawy przycisk SW1 to prawy klawisz myszki ). Kursorem myszki sterujemy przechylając urządzenie w prawo/ w lewo w górę/ w dół. Kiedy odłożymy urządzenie na biurku na następnie energicznie uniesiemy to wyświetlona zostanie lista wszystkich otwartych aplikacji. Skręcając urządzenie w lewo, możemy zaznaczyć aplikację z listy. Odłożenie urządzenia na biurko spowoduje wybranie zaznaczonej aplikacji. Kiedy urządzenie leży na biurku a aktywną aplikacją jest przeglądarka www, to przesunięcie urządzenia w kierunku od siebie spowoduje powiększenie całej zawartości strony. Przesunięcie urządzenia w kierunku do siebie spowoduje pomniejszenie całej zawartości strony. Skręcenie urządzenia w lewo przewinie stronę o jeden ekran w górę. Skręcenie urządzenia w prawo przewinie stronę o jeden ekran w dół. Film prezentujący działanie urządzenia „air mouse” zamieszczamy poniżej.

Aplikacja „air mouse” przystosowana została do obsługi komunikacji radiowej Zigbee. Jeśli chcemy zrezygnować z przewodu USB, a z komputerem PC komunikować się przy pmocy radia to do płytki rozszerzeń podłączamy układ CC2533EMK, a do portu USB komputera PC odbiornik CC2531EMK. Więcej informacji na temat aplikacji „air mouse” w wersji z komunikacją radiową znajdziemy na stronie.

 

Podsumowanie

Zestaw startowy LaunchPad z bogato wyposażonym w peryferia mikrokontrolerem Tiva C Series TM4C123GH6PM (ARM Cortex-M4, FPU, 32 bit), płyty rozszerzeń BosterPacks kompatybilne z zestawem, narzędzia programistyczne. Biblioteki do obsługi USB, grafiki, układów peryferyjnych, czujników środowiskowych. Zbiór przykładowych programów (w tym tak interesujących jak „air mause” ). Kurs obsługi mikrokontrolerów Tiva C Series, oraz spory zbiór solidnie przygotowanej dokumentacji . Do tego przystępna cena zestawu startowego LaunchPad dla mikrokontrolerów Tiva C Series (przypomnijmy, że zestaw sprzedawany jest w USA w cenie 12,99 USD ). Te wszystkie argumenty przemawiają za tym, aby przyjrzeć się bliżej mikrokontrolerom Tiva C Series. Ostateczną decyzję pozostawiamy Czytelnikom.

 

O autorze