Nowe zasady oznaczania mikrokontrolerów STM32

Firma STMicroelectronics – już oficjalnie – wprowadza nowe zasady oznaczania poszczególnych modeli w rodzinie mikrokontrolerów STM32. Ma to za zadanie ułatwienie szybkiego zorientowania się co do podstawowych możliwości i wyposażenia mikrokontrolera. Nowy schemat oznaczeń przedstawiamy na rysunku:

 

 

Wprowadzone zmiany spowodowały modyfikację niektórych dotychczas stosowanych oznaczeń, w związku z czym z oferty produckyjnej „znikną” niektóre typy mikrokontrolerów, a w ich miejsce „pojawią się” inne, w tym:

  • Mikrokontrolery STM32F050 noszą nowe oznaczenie STM32F031,
  • Mikrokontrolery STM32F052 noszą nowe oznaczenie STM32F072 (Flash 128kB) lub STM32F042 (Flash 32kB),
  • Mikrokontrolery STM32F333 noszą nowe oznaczenie STM32F334.

 

Zmiany wynikające z nowej nomenklatury będą objęte przygotowywaną do publikacji notą PCN, w której mikrokontrolery ze „starymi” oznaczeniami będą miały status MAT50 (NRND – jak na rysunku powyżej), ale nie oznacza to ich „przestarzałości”, a jedynie brak dostepności pod dotychczasowym oznaczeniem.

O autorze