DesignSpark PCB – wersja 6.0 już dostępna

Firma RS Components udostępniła najnowszą wersję DesignSpark PCB, wielokrotnie nagradzanego profesjonalnego oprogramowania umożliwiającego tworzenie schematów i układów płytek drukowanych. Wersja 6.0 programu DesignSpark PCB została udoskonalona o najczęściej zgłaszane przez projektantów funkcje: uproszczone eksportowanie do formatu DesignSpark Mechanical, Cross Probe (Sonda krzyżowa) i Custom Shortcuts (Dostosowane skróty). Wprowadzenie nowych funkcji jeszcze bardziej ułatwiło obsługę tego wydajnego narzędzia i przyspieszyło nawigację w bieżących projektach. 

Funkcja eksportowania do formatu DesignSpark Mechanical IDF

Po udostępnieniu darmowego oprogramowania DesignSpark Mechanical we wrześniu 2013 roku użytkownicy programu DesignSpark PCB zyskali możliwość projektowania elementów mechanicznych do swoich produktów. Wymaga to wyeksportowania projektów z programu DesignSpark PCB przy użyciu standardowego formatu IDF. Po entuzjastycznym przyjęciu programu DesignSpark Mechanical użytkownicy zgłosili konieczność lepszego zintegrowania obu narzędzi. Uwzględniając te potrzeby, w wersji 6.0 programu DesignSpark PCB wprowadzono funkcję uproszczonego eksportowania do formatu IDF, stosowanego w narzędziu DesignSpark Mechanical. Nowy interfejs ułatwia przenoszenie projektów, a dzięki możliwości wstępnej konfiguracji parametrów projekty mogą być eksportowane szybciej oraz z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu przez użytkownika.

Funkcja Cross Probe (Sonda krzyżowa)

Funkcja Cross Probe (X-probe) dodana w wersji 6.0 jeszcze bardziej przyspiesza proces projektowania, umożliwiając natychmiastowe tworzenie odniesień w programie pomiędzy schematem a widokiem projektu płytki drukowanej. Zwykle identyfikacja komponentów w widoku płytki drukowanej jest prosta, ale odnalezienie danego komponentu na schemacie nie jest już takie łatwe — nie dotyczy to tylko układów bardzo dobrze poznanych i zrozumianych przez użytkownika. Przy użyciu funkcji Cross Probe (Sonda krzyżowa) wystarczy kliknąć komponent w jednym z widoków, aby natychmiast przenieść się do tego komponentu w drugim widoku. Funkcja działa w obu kierunkach: z widoku płytki drukowanej do widoku schematu i odwrotnie.

Funkcja Custom Shortcuts (Dostosowane skróty)

Nowa funkcja Custom Shortcuts (Dostosowane skróty) w wersji 6.0 zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu interfejsu użytkownika. Użytkownicy mogą teraz skonfigurować narzędzie, definiując własne skróty i klawisze szybkiego dostępu, co znacznie ułatwia i przyspiesza użytkowanie programu, zwłaszcza gdy często korzystają z określonych skrótów do operacji w innych narzędziach do projektowania płytek drukowanych.

O autorze