[embedded world 2014] Płytka uruchomieniowa XMC 2Go z mikrokontrolerem XMC1100 (Cortex-M0) – pierwsze kroki

W celu zaobserwowania jak działa aplikacja, należy skompilować kod źródłowy (zakładka Project -> Build Project), wgrać do pamięci mikrokontrolera plik wykonywalny (Debug -> Debug) i uruchomić go (Debug -> Resume). Efektem powinno być naprzemienne miganie diodami LED oraz wyświetlanie na terminalu komputerowym przykładowego łańcucha znaków (rysunek 14).

Rys. 14. Płytka XMC 2GO podczas wykonywania aplikacji

Rys. 14. Płytka XMC 2GO podczas wykonywania aplikacji

 

Literatura

[1] www.infineon.com XMC 2Go Kit with XMC1100, Board User’s Manual

O autorze