[embedded world 2014] Zestawy dla STM32 z serii STM32Nucleo

Tegoroczne targi embedded stały się okazją dla STMicroelectronics do podkreślenia swojej dominacji na rynku mikrokontrolerów STM32. Przejawiło się to wprowadzeniem do sprzedaży tuż przed targami nowej rodziny mikrokontrolerów (STM32L0 z rdzeniem Cortex-M0+), nowych narzędzi programowych (m.in. .NET MF dla STM32, STM32Cube, STM32CubeMX) oraz nowej rodziny zestawów startowych – STM32Nucleo.

O narzędziach dla programistów pisaliśmy już w naszym portalu (artykuły kursowe o .NET MF dla STM32 oraz prezentacja możliwości następcy MicroXplorera – STM32CubeMX), teraz przedstawimy cechy i możliwości zestawów STM32Nucleo (trzy wybrane typy pokazano na fotografii 1), które cechują:

– niska cena (niższa niż w przypadku zestawów DISCOVERY, co wiąże się z nieco mniej zaawansowanym wyposażeniem),

– zgodność z systemem Arduino Uno rev. 3,

– wygodna współpraca ze środowiskiem programistycznym mbed.

 

 

[embedded 2014] Zestawy z serii STM32Nucleo

Fot. 1. Wygląd trzech wybranych zestawów z serii STM32Nucleo

 

Do rodziny zestawów STM32Nucleo należą obecnie cztery wersje płytek, które są identyczne pod względem budowy i wyposażenia, różnią się między sobą wyłącznie zastosowanymi mikrokontrolerami. Dostępne obecnie są następujące zestawy:

– Nucleo-F030R8 (z mikrokontrolerem STM32F030R8T6),

– Nucleo-F103RB (z mikrokontrolerem STM32F103RBT6),

– Nucleo-F401RE (z mikrokontrolerem STM32F401RET6),

– Nucleo-L152RE (z mikrokontrolerem STM32L152RET6).

Każda płytka z rodziny Nucleo jest wyposażona w zintegrowany programator/debuger ST-LINK/V2-1 (ze zmodyfikowanym firmware, współpracującym z pakietem mbed), podsystem zasilania z elektronicznym kluczem prądowym dzielącym obwody na sekcje, trzy diody LED (w tym jedna dla aplikacji użytkownika, jedna sygnalizująca włączenie zasilania i jedna dwukolorowa – spełnia rolę sygnalizacyjną w programatorze – została użyta w przykładzie demo), dwa przyciski (w tym jeden RESET), złącze miniUSB (do zasilania, komunikacji z mikrokontrolerem aplikacji via wirtualny COM, emulacji urządzenia klasy mass storage oraz komunikacji z programatorem ST-Link). Standardowym wyposażeniem prezentowanych zestawów są także złącza z wyprowadzonymi GPIO, co zapewnia im między innymi kompatybilność z płytkami systemu Arduino (shields). Rozmieszczenie wyprowadzeń zestawu na złączach zgodnych z Arduino pokazano na rysunku 2.

 

Rys. 2. Rozmieszczenie sygnałów na złączach Arduino Uno rev. 3

Rys. 2. Rozmieszczenie sygnałów na złączach Arduino Uno rev. 3

 

Mikrokontrolery w prezentowanych zestawach wykorzystują wewnętrzne generatory taktujące, ale producent przewidział dwa miejsca na PCB (fotografia 3) umożliwiające montaż rezonatorów kwarcowych (32,768 kHz dla RTC i głównego). Na ewaluacyjnej części płytki zastosowano także zworkę, która umożliwia zmierzenie poboru prądu przez mikrokontroler.

 

Fot. 3. Mikrokontrolery w zestawach STM32Nucleo są taktowane z wykorzystaniem generatora wewnętrznego, ale użytkownik może samodzielnie zamontować wybrane rezonatory kwarcowe

Fot. 3. Mikrokontrolery w zestawach STM32Nucleo są taktowane z wykorzystaniem generatora wewnętrznego, ale użytkownik może samodzielnie zamontować wybrane rezonatory kwarcowe

 

Warto pamiętać, że mikrokontroler programatora realizuje także funkcję wirtualnego COM, którego linie Rx i Tx wyprowadzono na złącze gold-pin płytki programatora (fotografia 4), dzięki czemu można je podłączyć do dowolnych linii testowanego mikrokontrolera.

 

Fot. 4. Mikrokontroler programatora spełnia także rolę wirtualnego COM-a, który można wykorzystać we własnej aplikacji

Fot. 4. Mikrokontroler programatora spełnia także rolę wirtualnego COM-a, który można wykorzystać we własnej aplikacji

 

O autorze