CST otwiera nowe biuro w Polsce

Computer Simulation Technology (CST) ogłasza otwarcie biura w Warszawie. Nowe biuro wzmocni dotychczasowe kanały sprzedaży i wsparcia elektromagnetycznych (EM) narzędzi symulacyjnych w Polsce i krajach bałtyckich.

Nowe biuro regionalne CST zostało założone aby usprawnić działania firmy w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zadaniem biura będzie zaspokajania potrzeb rynku w zakresie symulacji EM w przemyśle, nauce i edukacji przy zachowaniu lokalnego, spersonalizowanego podejścia do klienta. Będzie to centrum operacyjne dla sprzedaży w Polsce i krajach bałtyckich dostarczające wsparcia technicznego na poziomie eksperckim dla aktualnych i przyszłych użytkowników oprogramowania CST.

W szczególności Polska, ale również kraje bałtyckie, to kwitnące rynki z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi i przemysłowymi przodującymi w rozwoju technicznym. Wzrost innowacyjności i aktywność badawczo-rozwojowa, które mają miejsce w tych krajach, równolegle z rosnącym zainteresowaniem narzędziami do symulacji EM wykazują znaczny potencjał dla sprzedaży produktów CST w tym regionie.

Informacja o CST 

Założona w 1992 roku firma CST oferuje najszerszy na rynku zakres narzędzi do symulacji 3D pól elektromagnetycznych. Firma działa poprzez światową sieć sprzedaży wspomaganą przez pracowników supportu i przedstawicieli handlowych. Sztandarowy produkt CST STUDIO SUITE to pakiet wysokiej jakości oprogramowania do symulacji pól elektromagnetycznych we wszystkich zakresach częstotliwości. CST sprzedaje i wspiera też komplementarne produkty firm trzecich. Sukces firmy bazuje na połączeniu wiodącej technologii, przyjaznego interfejsu użytkownika i doświadczenia pracowników supportu. Klienci CST są liderami rynku w branżach tak różnych jak telekomunikacja, obronność, motoryzacja, elektronika i medycyna. Obecnie firma zajmuje wiodącą pozycją na rynku symulacji 3D EM układów wielkiej częstotliwości. CST zatrudnia 240 pracowników zajmujących się sprzedażą, badaniami i rozwojem oraz pomocą dla klientów na całym świecie.

CST STUDIO SUITE to kulminacja wielu lat badań i rozwoju w kierunku najbardziej dokładnych i wydajnych rozwiązań obliczeniowych w obszarze projektowania elektromagnetycznego. CST STUDIO SUITE udostępnia narzędzia do projektowania, symulacji i optymalizacji szerokiego zakresu problemów, od statyki do optyki oraz od skali nano do struktur elektrycznie wielkich. Analiza nie jest ograniczona do czystych zagadnień EM, lecz może również uwzględniać efekty termiczne i mechaniczne oraz łączyć symulację obwodową. Dzięki krótszym cyklom rozwojowym, dzięki prototypowaniu wirtualnemu przed próbami fizycznymi oraz optymalizacji zamiast eksperymentowania CST STUDIO SUITE znacznie przyśpiesza wprowadzanie produktów na rynek.

Więcej informacji o CST dostępnych jest tutaj.

O autorze