8-bitowe mikrokontrolery PIC dla systemów wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa działania

Firma Microchip rozszerzyła ofertę 8-bitowych mikrokontrolerów PIC o serię PIC16(L)F161X. Te cechujące się niewielką liczbą wyprowadzeń układy dysponują licznymi rozwiązaniami, które wykrywają wystąpienia błędów w działaniu sprzętu i oprogramowania, pomagając inżynierom w tworzeniu systemów o wysokim poziomie bezpieczeństwa i niezawodności.

Mikrokontrolery z serii PIC16(L)F161X wyposażone są w okienkowy Watchdog (Windowed Watchdog). Timer ten monitoruje czy poszczególne operacje zaimplementowane w aplikacji wykonują się w predefiniowanych ramach czasowych. Blok do obliczeń CRC/SCAN skanuje pamięć i wykrywa uszkodzone dane. Kolejnym peryferium jest Hardware Limit Timer, który wykrywa błędy układu (na przykład zatrzymanie pracy), upraszczając tym samym aplikacje pracujące w zamkniętej pętli. Wymienione zasoby pozwalają łatwiej spełnić standardy bezpieczeństwa, takie jak UL czy klasa B i zapewnić odporność na awarie.

Unikalnym elementem układów PIC16(L)F161X jest 24-bitowy czasomierz do pomiarów sygnału (SMT – Signal Measurement Timer). Sprzętowo dokonuje on pomiarów dowolnego sygnału cyfrowego z dużą rozdzielczością, co oznacza dokładne i precyzyjne wyniki. Jest to pomocne w realizacji kontroli szybkości, dalmierzy czy obrotomierzy. Peryferium to powstało w celu uproszczenia projektu poprzez eliminację dodatkowego kodu i układów zewnętrznych.

Nowe układy firmy Microchip są pierwszymi mikrokontrolerami PIC, które oferują sprzętową detekcję przejścia przez zero (ZDC – Zero Cross Detect). Funkcja ta pozwala na uproszczenie kontroli realizowanej z użyciem triaka i poprawia jakość projektu, zmniejszając interferencję elektromagnetyczną powodowaną przełączeniami.

Ponadto mikrokontrolery PIC16(L)F161X wyposażone są w generator przebiegu (CGW – Complementary Waveform Generator), komparatory, 10-bitowy przetwornik A/C, 8-bitowy przetwornik C/A oraz generator PWM z funkcją capture/compare. Układ CGW może generować komplementarne przebiegi i kontrolować podstawowe parametry, takie jak polaryzację, strefę martwą i stany po awaryjnym wyłączeniu. Jest to niedrogie rozwiązanie przeznaczone do kontrolerów napędu z mostkami.

Mikrokontrolery PIC12(L)F1612 są już dostępne w ilościach hurtowych i jako próbki. Układy oferowane są w obudowach PDIP, SOIC, DFN oraz UDFN z 8 wyprowadzeniami. Modele PIC16(L)F1613 są dostępne także w obudowach PDIP, SOIC, TSOP, UQFN oraz QFN z 14 wyprowadzeniami. Ceny układów zaczynają się od 0,53 USD za sztukę przy zamówieniach 10 000 sztuk.

Dystrybutorem Microchip w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze