18-bitowe przetworniki A/C typu SAR o niskim zużyciu energii

Firma Analog Devices rozszerzyła rodzinę przetworników A/C PulSAR o dwa 18-bitowe modele: AD7989-1 o prędkości próbkowania 100 kSPS oraz AD7989-5 o prędkości próbkowania 500 kSPS. Układy wyróżniają się niskim zużyciem energii: 400 μW w przypadku przetwornika AD7989-1 oraz 2 mW w przypadku przetwornika  AD7989-5.

Nowe przetworniki firmy Analog Devices są już dostępne w sprzedaży. Producent oferuje je w 10-wyprowadzeniowej obudowie LFCSP i MSOP. Cena jednostkowa układu AD7989-1 i AD7989-5 wynosi odpowiednio 8,55 i 11,95 USD, dla zamówień 1000 sztuk.

O autorze