Rodzina oscyloskopów Tektronix MDO3000 w ofercie Farnell element14

Firma Farnell element14 ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży oscyloskopów Mixed Domain Oscilloscope (MDO) z rodziny MDO3000 które integrują 6 funkcji w pojedynczym przyrządzie, co zmniejsza koszt stanowiska pomiarowego i maksymalizuje przestrzeń roboczą. Przyrząd integruje: oscyloskop, analizator widma, generator arbitralny, analizator poziomów logicznych, analizator protokołów, woltomierz cyfrowy i częstościomierz.

Każde z wejść analogowych może być źródłem sygnału dla zintegrowanego, 4-cyfrowego woltomierza (DVM) i 5-cyfrowego częstościomierza. Używane są przy tym te same sondy pomiarowe, co dla oscyloskopu. Wyświetlacz w postaci graficznej i cyfrowej pokazuje wartości: minimalną, maksymalną i średnią oraz rozpiętość wartości mierzonych w poprzedzającym pomiar 5-sekundowym przedziale czasu.

Duża prędkość próbkowania przebiegów (większa niż 280 tys. słów na sekundę) osiągana za pomocą funkcji FastAcq pozwala na identyfikację problemów występujących typowo w systemach cyfrowych: impulsów o obniżonym poziomie (runt pulses), trzasków (glitches), ograniczeń czasowych i innych. Oprogramowanie oscyloskopu pozwala na analizowanie za pomocą czterech palet przebiegów dostępnych w trybie FastAcq, jak często występują odchylenia od sygnału o normalnej charakterystyce.

MDO3000 jest pierwszym oscyloskopem w swojej klasie przyrządów zawierającym zintegrowany analizator widma dla zakresu częstotliwości od 9 kHz do maksymalnej, wejściowej częstotliwości sygnału analogowego, która może być rozszerzona do 3 GHz (opcja MDO3SA). Pozwala to na analizowanie widma częstotliwości sygnałów w większości konsumenckich standardów bezprzewodowych.

O autorze