Nowa wersja Simplicity Studio – teraz dla mikrokontrolerów ARM i 8051

Firma Silicon Labs, która po przejęciu Energy Micro stała się też właścicielem bezpłatnego środowiska programistycznego Simplicity Studio, wprowadziła na rynek jego nową wersję, obsługującą nie tylko układy rodziny EFM32 Gecko, ale też 8-bitowe mikrokontrolery SiLabs.

Nowa wersja Simplicity Studio współpracuje teraz z ponad 240 32-bitowymi mikrokontrolerami EFM32 z rdzeniem ARM oraz wszystkimi 8-bitowymi układami Silicon Labs opartymi na rdzeniu 8051. Środowisko to zostało też wyposażone w moduł, który pomaga dobrać układ z portfolio mikrokontrolerów Silicon Labs do wymagań projektu i zamówić go online.

Simplicity Studio zbudowane jest na platformie Eclipse i wyposażone w graficzne narzędzia konfiguracyjne oraz liczne przykłady, zwalniające programistów z konieczności mozolnego przeszukiwania dokumentacji celem napisania skryptów konfiguracyjnych. Dodatkowe narzędzia pomagają skonfigurować pinout, konfigurują przyporządkowanie peryferiów i generują kod źródłowy w języku C. Dodatkowym ułatwieniem pracy jest dostęp do wszelkich zasobów, takich jak: programy demonstracyjne, tutoriale, przykładowe fragmenty kodu, noty katalogowe i aplikacyjne, wsparcie techniczne oraz fora dyskusyjne za pomocą jednego kliknięcia, dzięki automatycznym aktualizacjom dbając, by używany firmware i dokumentacja były jak najświeższe.

Aby ułatwić optymalizację energetyczną, Simplicity Studio wyposażono w narzędzia profilowania i analizy pracujące w czasie rzeczywistym, pozwalające szacować zużycie energii mikrokontrolera i równoważyć je z wydajnością. Narzędzie energyAware Profiler analizuje pobór prądu i szybko identyfikuje fragmenty kodu, które należy zoptymalizować, natomiast energyAware Batery Calculator pozwala estymować pobór prądu i czas życia baterii jeszcze przed napisaniem kodu.

Simplicity Studio obsługuje wtyczki Elicpse’a i wykorzystuje Eclipse Debugger for C/C++, pozwalając używać narzędzi kompilacyjnych Keil i GCC. Do pracy z układami 8-bitowymi firma Silicon Labs dostarcza też nieodpłatnie narzędzia Keil PK51, a dla deweloperów preferujących Keil uVision lub IAR Embedded Workbench dostępna jest opcja uruchamiania tych narzędzi z wewnątrz Simplicity Studio.

Szczegółowe informacje i link do pobrania Simplicity Studio można znaleźć na stronie producenta.

O autorze