Miniaturowy czujnik prądu firmy Infineon

Firma Infineon Technologies wprowadziła do oferty czujnik prądu o nazwie TLI4970. Wyróżnia się on małymi gabarytami i wysoką precyzją pomiaru.

Zasada pomiaru w układzie TLI4970 opiera się na efekcie Halla. Czujniki Halla wykrywają pole magnetyczne przewodnika prądu. Przy użyciu układu TLI4970 można zmierzyć prąd stały i zmienny o natężeniu do +- 50 A. Wartość prądu niezrównoważenia nie przekracza 25 mA.

Konwencjonalne metody pomiaru prądu uzależniają dokładność pomiaru od czynników zewnętrznych (na przykład temperatury). Co więcej, występują wówczas zjawiska takie, jak dryft i starzenie się układu. Mogą one mieć negatywny wpływ na dokładność pomiaru prądu, co wymusza stosowanie dodatkowych zabiegów podczas projektowania systemu. Czujnik TLI4970 eliminuje tą konieczność, ponieważ zawiera on mechanizmy, które mierzą temperaturę i naprężenia mechaniczne. Pomiar obu tych wartości oddzielnie w czasie pracy pozwala zapewnić ciągłą i skuteczną kompensację – warunek długoterminowej stabilności pomiarowej.

Oprócz mechanizmu pomiarowego układ TLI4970 zawiera między innymi wzmacniacze różnicowe, filtry, układy przetwarzania sygnału oraz interfejs komunikacyjny SPI, za pomocą którego przesyłany jest wynik pomiaru. Dzięki tym zintegrowanym blokom funkcjonalnym implementacja czujnika w systemie jest prosta i w porównaniu z innymi rozwiązaniami wymaga mniejszej liczby komponentów zewnętrznych oraz mniejszej powierzchni na płycie PCB.

Potencjalne zastosowania układu TLI4970 to inwertery słoneczne, ładowarki i zasilacze, jak również napędy elektryczne i kontrola energooszczędnych systemów oświetlenia LED.

Model TLI4970 jest oferowany w kompaktowej obudowie TISON (Thin Interstitial Small Outline No lead) SMD. Jej wymiary wynoszą 7 x 7 x 1 mm. Próbki układu TLI4970 są już dostępne. Rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest na maj 2014 roku.

O autorze