LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Środowisko programistyczne DAVE – wersja 3.1.10 już dostępna

Firma Infineon udostępniła kolejną wersję środowiska programistycznego DAVE dla sowich mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M: rodziny XMC4000 (Cortex-M4) i XMC1000 (Cortex-M0). Najnowsza edycja oznaczona jest jako DAVE 3.1.10.

Najważniejsze z nowości, które wprowadzono w DAVE 3.1.10:

  • Zaktualizowanie kompilatora ARM GCC (GNU Compiler Collection) do wersji 4.7 Q3,
  • Dodanie obsługi mikrokontrolerów XMC1000 w obudowie VQFN (taki właśnie układ znajduje się na nowej płytce uruchomieniowej XMC 2GO),
  • Dodanie obsługi mikrokontrolerów XMC4108,
  • Dodanie drugiego debuggera – GDB Debugger (pierwszym jest TASKING debugger),
  • Możliwość generowania pliku CMSIS PACK (gpdsc) pozwalającego w łatwy sposób dołączyć do środowiska Keil MDK µVision 5.10 pliki konfiguracyjne mikrokontrolera wytworzone przez zintegrowany w DAVE generator kodu,
  • Zaktualizowanie plików nagłówkowych CMSIS, skryptu linkera i plików uruchomieniowych dla  mikrokontrolerów XMC1000.

Oprócz nowości, w DAVE 3.1.10 poprawionych zostało kilka błędów, które wykryte zostały w poprzedniej edycji (3.1.8) tego pakietu narzędziowego. Pełną listę wprowadzonych nowości i poprawek można znaleźć w dokumentacji firmy Infineon.

Środowisko programistyczne DAVE można pobrać ze strony internetowej firmy Infineon.