LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

6-kanałowy układ monitorujący napięcie od firmy Linear Technology

Firma Linear Technology wprowadziła do sprzedaży układ oznaczony jako LTC2933. Rozwiązanie to pozwala na monitorowanie do 6 szyn napięcia w zakresie od 0,2 do 13,9 V z dokładnością wynoszącą 1%.

Dla każdego z sześciu kanałów LTC2933 można zaprogramować jeden z 256 dostępnych progów przeciążenia (overvoltage) lub niedociążenia (undervoltage), których naruszenie spowoduje zgłoszenie ostrzeżenia. Dodatkowo układ dysponuje dwoma wejściami i trzema wejściami/wyjściami ogólnego przeznaczenia. Piny wejściowe można skonfigurować tak, aby wyzwalały sygnał resetu, a także stanowiły dodatkowe wejścia komparatora. Wyprowadzenia wyjściowe mogą być skonfigurowane jako źródła przerwań.

Zastosowanie LTC2933 ma na celu poprawę niezawodności systemów. Układ może być wykorzystany  np. w serwerach sieciowych, systemach przechowywania danych, urządzeniach telekomunikacyjnych, przemysłowych systemach sterowania oraz systemach komputerowych pracujących w sposób ciągły.

Komunikacja hosta z LTC2933 odbywa się przy użyciu interfejsu I2C/SMBus. Układ może być zasilany napięciem z zakresu 3,4…13,9 V.

Układ LTC2933 jest już dostępny w sprzedaży w wersji standardowej oraz przemysłowej. Oba modele różnią się zakresem temperatury pracy: odpowiednio 0 – 70°C oraz -40 – 85°C. Układ mieści się w małej obudowie DFN o wymiarach 4 x 5 mm lub w obudowie SSOP (obie z 16. Wyprowadzeniami). Cena jednostkowa zaczyna się od 4,85 USD przy zamówieniach 1000 sztuk. Więcej informacji znajduje się na stronie produktu.