Generator kodu STM32Cube – teraz także dla mikrokontrolerów STM32 F0 i F3

W lutym tego roku firma STMicroelectronics zaprezentowała bezpłatny program STM32Cube. Przy pomocy tego narzędzia programista jest w stanie przyporządkować wyprowadzenia układu do jego peryferiów, ustawić parametry pracy bloku wytwarzającego sygnały zegarowe oraz – co najważniejsze – wygenerować kod konfiguracyjny dla mikrokontrolera. Wszystkie te czynności realizowane są za pomocą graficznego interfejsu. Szerzej o możliwościach programu STM32Cube pisaliśmy tutaj.

Według przyjętej przez firmę STMicroelectronics polityki dla każdej z podgrup rodziny STM32 dostępny jest osobny pakiet STM32Cube. Do tej pory dostępne były wersje dla układów STM32 L0, STM32 F2 i STM32 F4. Teraz producent poinformował o kolejnych dwóch edycjach tego oprogramowania – dla mikrokontrolerów STM32 F0 (STM32CubeF0) i STM32 F3 (STM32CubeF3).

Wraz z udostępnieniem programów STM32CubeF0 oraz STM32CubeF3 firma STMicroelectronics poinformowała o płytkach z serii STM32Nucleo dedykowanych dla układów STM32F0 i STM32F3: NUCLEO-F302R8 i NUCLEO-F072RB. Narzędzia te są już dostępne w sprzedaży, koszt zakupu to 10.32 USD za sztukę. 

O autorze