Oprogramowanie CadSoft EAGLE – wersja V7 już dostępna

Popularny pakiet do projektowania płytek PCB firmy CadSoft doczekał się już siódmej odsłony, w której usprawnieniom poddane zostały m.in. autorouter i GUI, a wśród nowości znaleźć można obsługę plików IDF oraz projektowanie hierarchiczne.

EAGLE z poziomu jednego interfejsu daje dostęp do trzech modułów: edytora schematów, edytora layoutów oraz programu do automatycznego prowadzenia ścieżek, czyli autoroutera. W wersji V7 autorouter pracuje wielowątkowo, dzięki czemu może wyliczać kilka alternatywnych rozkładów ścieżek dla różnych zestawów parametrów konfiguracyjnych na raz oraz pozwala wykorzystywać kilka rdzeni procesora, co znacznie przyspiesza jego działanie. Co więcej, do dyspozycji jest też opcjonalny nowy algorytm nazwany TopRouter, który skutkuje projektami z mniejszą liczbą punktów przejścia, co obniża koszty.

Nowością w wersji 7 jest też możliwość hierarchicznej dekompozycji projektu. Pozwala ona rozbić duży schemat na bloki funkcjonalne, które można przypisać do członków zespołu, a po zaprojektowaniu łatwo połączyć. Daje też możliwość ponownego wykorzystania pojedynczych bloków w następnych projektach.

Trzecią nowością jest możliwość wyeksportowania schematu do formatu IDF za pomocą specjalnego programu ULP. IDF (Intermediate Data Format) to format, w którym schemat przechowywany jest w formie prostopadłościennych bloków o wymiarach odpowiadających maksymalnym wymiarom komponentów (długość, szerokość i wysokość). Bloki stanowią oznaczenie miejsc, w których umieścić można szczegółowe modele 3D komponentów i pozwalają na wstępną weryfikację projektu pod względem mechanicznym. Format IDF jest obsługiwany przez wiele pakietów do projektowania mechanicznego, m.in. firmy SolidWorks.

W wersji 7 EAGLE zmodernizowany został też graficzny interfejs użytkownika. Zastąpiono stare ikonki, wykorzystywane od początku istnienia pakietu nowymi, które są bardziej czytelne i intuicyjne. Projektanci mogą wybrać czy chcą używać GUI w wersji nowej czy „klasycznej”.

Podstawowe informacje dotyczące zmian w wersji V7 oprogramowania EAGLE można znaleźć na stronie producenta. Bardziej szczegółowy opis dostępny jest na portalu element14.

O autorze