CEZAMAT powiększył się o kolejny instytut

CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów – zostało rozszerzone o Instytut technologii Elektronowej.

Celem utworzenia polskiego konsorcjum CEZAMAT jest prowadzenia badań interdyscyplinarych nad innowacyjnymi technologiami i materiałami oraz prace rozwojojow-zdrożeniowe. Instytut Technologii Elektronowej (ITE) prowadzi natomiast prace nad rozwojem mikro- i natotechnologii, fotoniki oraz nad materiałami półprzewodnikowymi.

Projekt CEZAMAT jets finansowany ze środków unijnych. W ramach projektu jest tworzony kompleks laboratoriów wyposażony w unikatowy sprzęt badawczy, do którego dostęp będzie otwarty zarówno dla pracowników naukowych i studentów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą. Laboratorium Centralne CEZAMAT-u powstanie na terenie należącym do Politechniki Warszawskiej.

 

O autorze