Keysight Technologies prezentuje najlepsze w swojej klasie femto/pikoamperomierze i elektrometry

 

Keysight Technologies prezentuje nową serię femto/pikoamperomierzy i elektrometrów o oznaczeniach B2980A, będących pierwszymi na rynku tego typu przyrządami z ekranem graficznym, umożliwiającymi pomiar prądów o natężeniu od 0,01 fA (0,01 x 10–15 A) i pomiar rezystancji do 10 petaomów (PΩ) czyli 10 x 1015 Ω.

W ostatnich latach znacznie zwiększono intensywność prac badawczych nad nowymi materiałami, takimi jak nanomateriały, grafen, polimery i materiały dielektryczne. Oczekuje się możliwości realizowania na ich bazie szerokiej gamy nowych aplikacji. Niemniej jednak, prowadzenie prac badawczych w tym zakresie wymaga elektronicznych urządzeń pomiarowych o dużej czułości, a zapewnienie dużej pewności pomiarowej jest tu prawdziwym wyzwaniem. Przyrządy z serii B2980A o dużej czułości, umożliwiające prowadzenie pomiarów w zakresie małych prądów i dużych rezystancji doskonale nadają się do tego zadania.

Mierniki B2980A oferują najwyższe osiągi w swojej klasie, zakresy prądowe od 2 pA do 20 mA, wbudowane źródło napięciowe 1000 V oraz szereg innowacji pozwalających zapewnić dużą pewność pomiarów:

  • Tryb zasilania bateryjnego eliminuje przedostawanie się do obwodu pomiarowego szumów z sieci energetycznej, co pozwala na wykrycie niewidocznych wcześniej sygnałów.
  • Widok w dziedzinie czasu ułatwia rejestrację efektów impulsowych i zaznaczanie zakresu danych interesujących użytkownika.
  • Funkcja wyświetlania w czasie rzeczywistym histogramu do szybkiej statystycznej analizy danych pomiarowych wymagała wcześniej podłączenia komputera PC. Ponieważ wyświetlacz jest teraz aktualizowany w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą szybko debugować środowisko pomiarowe i konfigurację. Eliminuje to jakąkolwiek niejednoznaczność pomiędzy nimi, a danymi pomiarowymi.
  • Funkcja sprawdzania integralności konfiguracji pomiarowej oraz dedykowane akcesoria zapewniają maksymalną dokładność pomiarową. W czułych aplikacjach pomiarowych skonfigurowanie odpowiedniego okablowania i połączeń przyrządów może być trudnym zadaniem. Konwencjonalne pikoamperomierze i elektrometry nie rozwiązują problemów związanych z konfiguracją testową, np. z zewnętrznym okablowaniem. Przyrządy serii B2980A wyposażone w opcjonalną funkcję sprawdzania integralności konfiguracji pomiarowej, pozwalają łatwiej izolować źródła szumu.

Więcej informacji dotyczących przyrządów serii B2980A można znaleźć pod adresem. Informacje uzupełniające na temat serii B2980A są dostępne pod adresem.

Dystrybutorem produktów Keysight Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

O autorze