System nadzoru elektronicznego i oszczędności

Najwyższa izba Kontroli stwierdziła, że wdrożenie systemu nadzoru elektronicznego skazanych (SDE) doprowadziło do zmniejszenia liczby osób przebywających w więzieniach, co oznacza istotne oszczędności.

Według NIK koszt budowy, wdrożenia i eksploatacji SDE wyniósł 156,4 mln zł. Miesięczny koszt na jednego skazanego wynosi 1270 zł i jest to niemal dwa razy mniej, niż podczas pobytu w zakładzie karnym. Istotne są również korzyści psychologiczne oraz społeczne.

Sądy nie wykorzystują jednak wszystkich możliwości oferowanych przez system, który pozwala na monitoring miejsca przebywania skazanego, jak na przykład zakaz przebywania w określonych miejscach czy tzw. zakaz stadionowy.

NIK pozytywnie ocenia prowadzone działania legislacyjne, które pozwolą zwiększyć wykorzystanie systemu.

O autorze