Generator sygnałów szybkozmiennych firmy Keysight Technologies zapewnia dużą szybkość przełączania w złożonych symulacjach z wieloma emiterami

Firma Keysight Technologies zaprezentowała generator sygnałów szybkozmiennych N5193A UXG, umożliwiający tworzenie wysoce realistycznych i skalowalnych sygnałów zagrożeń w aplikacjach wojskowych i lotniczych. UXG może być również stosowany jako niezawodny zamiennik dla oscylatorów LO o krótkim czasie przełączania, często stosowanych w dużych, dedykowanych systemach symulacyjnych.

Aby tworzyć realistyczne scenariusze z wieloma źródłami zagrożeń, UXG może przełączać częstotliwość, amplitudę i fazę sygnału w czasie zaledwie 250 ns, zapewniając powtarzalność fazy. Uzyskano to dzięki zastosowaniu technologii z bezpośrednią syntezą cyfrową i opracowanego przez Keysight przetwornika C/A.

Podczas symulacji złożonych sygnałów radarowych, UXG jest w stanie generować impulsy o szerokości od 5 ns, czasach narastania/opadania 1 ns i współczynniku On/Off równym 80 dB. UXG może też generować sygnały typu chirp o szerokości 10% do 25% częstotliwości fali nośnej. Dla symulacji wzorców sygnałów wychwytywanych przez antenę, opcjonalny tłumik zapewnia 80-decybelowy zakres regulacji amplitudy dla sygnałów szybkozmiennych oraz całkowity zakres regulacji amplitudy wynoszący 120 dB.

Bezpośrednia interpretacja komend PDW (pulse descriptor words) skraca w przypadku UXG czas programowania. Przy testowaniu systemu można tworzyć predefiniowane scenariusze i zapisać je w wewnętrznej pamięci do odtwarzania w trybie listy. Do kontroli bieżącej on-the-fly może być zastosowane wyzwalanie impulsami zewnętrznymi.

Model UXG, charakteryzujący się wysokością 3U może stanowić bezpośredni zamiennik w szafach przemysłowych dla źródeł o krótkim czasie przełączania. Aby zminimalizować konieczność wprowadzania ewentualnych zmian programowych, standard UXG jest kompatybilny pod względem kodu ze źródłami Aeroflex. UXG może być też podłączony bezpośrednio z wykorzystaniem istniejącego okablowania przez szybki interfejs BCD kompatybilny pod względem rodzaju złączy i wyzwalania.

Aby zwiększyć niezawodność przyrządu, w UXG zastosowano sprawdzone koncepcje projektowe znane z generatorów sygnałowych PSG, MXG i EXG. Model UXG przeszedł ponadto rygorystyczne testy środowiskowe w zakresie odporności na ekstremalne temperatury, wilgotność i udary mechaniczne. Oferowany przez Keysight standardowy 3-letni okres gwarancyjny zmniejsza całkowity koszt utrzymania przyrządu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu.

Dystrybutorem produktów Keysight Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

O autorze