[PRZYKŁAD] STM32NUCLEO: pierwsze kroki z mbed

Aby utworzyć nowy projekt należy kliknąć PPM na głównym katalogu My Programs w sekcji Program Workspace i wybrać New Program… W otwartym okienku Create New Program wybieramy platformę ST Nucleo F334R8, szablon Empty Program i wprowadzamy nazwę projektu, np. Nucleo-F334R8_Template.

W tym miejscu można wybrać jeden z dostępnych szablonów i zapoznać się z przykładowymi projektami, ilustrującymi pracę z różnego rodzaju peryferiami zestawu oraz mikrokontrolera.

Po zatwierdzeniu nowego projektu w sekcji Program Workspace powinien ukazać się nowy katalog, na którym klikamy PPM i wybieramy New File…

Tworzymy plik main.cpp i dodajemy pustą definicję funkcji main().

Aby skorzystać z gotowych funkcji do obsługi peryferii, należy do projektu dodać bibliotekę mbed. W tym celu klikamy przycisk Import na panelu głównym i w zakładce Libraries sekcji Import Wizard zaznaczamy mbed, a następnie klikamy Import!

 

Do pobrania

O autorze