Seminarium metrologiczne poświęcone przyrządom pomiarowym firmy RIGOL

Firma NDN zaprasza do uczestnictwa w seminarium, które odbędzie się 4 listopada 2014 r. w Warszawie (ul. Janowskiego 15).

TEMATYKA:  

  • Wielokanałowe systemy pomiarowe 
  • Badania przedwstępne kompatybilności elektromagnetycznej EMC  
  • Zaawansowane pomiary oscyloskopowe/analiza mocy 

AGENDA:  

09:00-10:00        Rejestracja uczestników  

10:00-10:15        Otwarcie-  prezentacja firmy  

10:15-11:30        Wielokanałowe systemy pomiarowe M300  

11:30-11:45        Przerwa kawowa  

11:45-12:45        Badania przedwstępne kompatybilności elektromagnetycznej EMC  

12:45-13:00        Przerwa kawowa  

13:00-14:45        Zaawansowane pomiary oscyloskopowe/analiza mocy    

14:45-15:00        Podsumowanie, dyskusja, pytania z sali

W seminarium uczestniczyć będą pracownicy działu konstrukcyjnego firmy RIGOL.

Organizator prosi o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa – rejestrację poprzez stronę internetową lub mailowo do dnia 25.10.2014 r.

Kontakt w przypadku pytań: tel. 226411547 lub mailowo serwis@ndn.com.pl

O autorze