Teledyne LeCroy zapowiada oprogramowanie Motor Drive Power Analyzer dla oscyloskopów HDO8000

Firma Teledyne LeCroy zapowiedziała oprogramowanie Motor Drive Power Analyzer dla oscyloskopów HDO8000. Oscyloskopy HDO8000 dysponują 8 kanałami wejściowymi o rozdzielczości 12 bitów i paśmie do 1 GHz, dzięki czemu sprawdzają się znakomicie podczas testów systemów wbudowanych z kontrolą napędu i sekcji zasilania. Dzięki nowym możliwościom trójfazowego analizatora mocy i pomiarowi prędkości silnika oraz momentu obrotowego można łatwo i szybko przetestować kompletny system napędu oraz przeprowadzić pełne badanie zużycia mocy i sprawności silnika.

Oscyloskop HDO8000 i oprogramowanie Motor Drive Power Analyzer jest pomocne dla projektantów i producentów silników, układów napędu, napędów o zmiennej szybkości i częstotliwości, a także urządzeń sterujących w automatyce przemysłowej i kontroli ruchu. Projektanci urządzeń, którzy wykorzystują w swych projektach silniki (projektujący pojazdy, elektronarzędzia, sprzęty domowe, windy, wiatraki, dmuchawy, kompresory, pompy itp.) mogą wykorzystać nowy produkt do opracowania i oceny kompletnych systemów kontrolnych.

Kompleksowe narzędzie do testowania systemów napędu i znajdowania błędów

Pełny system sterowania napędem jest połączeniem elektronicznych układów zasilania trójfazowego, cyfrowych i analogowych czujników oraz układów sterowania. System taki korzysta z licznych i zróżnicowanych sygnałów analogowych, cyfrowych, szeregowej transmisji danych oraz sygnałów z modulacją współczynnika wypełnienia (PWM). Oscyloskopy mogą zarejestrować pracę wbudowanych systemów sterowania i tranzystorów mocy, ale do tej pory nie były w stanie zmierzyć mocy i sprawności silnika. Z kolei analizatory mocy to proste przyrządy pomiarowe z jednym wejściem i wyjściem pozwalającym na określenie mocy i sprawności, ale pozbawione funkcji dokładnej obserwacji i rejestracji przebiegu w celu testowania systemu.

Bogate możliwości konfiguracji

Intuicyjny i graficzny interfejs użytkownika pozwala na przeprowadzenie konfiguracji lub podłączenia przyrządu krok po kroku. Dostępna jest konfiguracja dla każdej kombinacji jednofazowego lub trójfazowego wejścia/wyjścia sterownika, a także metody pomiarowe z użyciem dwóch lub trzech watomierzy i konwersja napięcia z wartości między przewodami na wartość względem masy. Stosując metodę z dwoma watomierzami, można dokonać pomiaru sprawności sterownika i silnika.

Kompletne narzędzie dla silników mechanicznych

Oprogramowanie Motor Driver Power Analyzer pozwala na podłączenie niemal każdego typu czujnika szybkości, obrotu lub pozycji, w tym analogowych i cyfrowych (impulsowych) tachometrów, czujników Halla dla bezszczotkowych silników prądu stałego (BLCD), enkoderów QEI oraz urządzeń typu resolver. Ponadto czujniki Halla można podłączyć do wejść cyfrowych, aby zachować cenne kanały analogowe dla innych sygnałów.

Nie tylko liczby – dodatkowa informacja

Zmierzone wartości napięcia, prądu, mocy (rzeczywistej, pozornej i urojonej), faza , współczynnik mocy i sprawność są przeliczane i prezentowane w tabeli razem z zarejestrowanym przebiegiem. Użytkownik może dodatkowo skonfigurować tabelę, która zawiera informacje normalnie wyświetlane przez analizator mocy.

Dodatkowo, wybierając odpowiednią pozycję w tabeli, można wyświetlić przebieg zmiany parametru mierzonego w każdym cyklu. Przebieg ten jest skorelowany z innymi przebiegami zarejestrowanymi w oscyloskopie HDO8000. Pozwala to na powiązanie złożonych zależności między układami kontroli i przebiegami systemu zasilania, a tym samym na znajdowanie problemów w systemie napędu. 

Analiza dynamicznej odpowiedzi sterownika

Pamięć akwizycji HDO8000 może pomieścić do 250 milionów punktów na każdy kanał (250 Mpts/ch). Daje to duże możliwości podczas analizy pracy napędu i dynamicznej odpowiedzi, na przykład na ciągłą rejestrację 25 sekund z częstotliwością próbkowania 10 MS/s. Pozwala to na pełne zrozumienie dynamicznych etapów pracy napędu, takich jak moment uruchomienia, przyłożenie obciążenia lub gwałtowne zmiany obciążenia, a także odpowiedzi napędu na komendy systemu kontroli lub awarie sekcji zasilania.

Dostępność

Oprogramowanie Motor Drive Power Analyzer bedzie dostępne dla wszystkich modeli oscyloskopów z rodziny HDO800. Wersja beta oprogramowania będzie dostępna w październiku 2014 r. Wersja końcowa udostępniania będzie w styczniu 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dystrybutorem produktów Teledyne LeCroy w Polsce jest firma NDN, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, http://www.ndn.com.pl.

O autorze