Open Development Environment – ekosystem narzędzi dla STM32

Na przestrzeni ostatnich kliku lat firma STMicroelectronics wprowadziła do swojej oferty znaczną liczbę narzędzi sprzętowych i programistycznych dla mikrokontrolerów STM32. Teraz producent postanowił zgrupować je pod jedną nazwą – STM32 ODE (Open Development Environment). Platforma ta składa się z:

  • Płytek uruchomieniowych STM32 Nucleo
  • Ekspanderów dla STM32 Nucleo
  • Oprogramowania STM32 Cube
  • Rozszerzeń programowych dla STM32 Cube

Narzędzia STM32 ODE są kompatybilne z popularnymi środowiskami programistycznymi dla STM32, w tym IAR EWARM, Keil MDK, mbed i bazujących na GCC.

Więcej informacji o STM32 ODE można znaleźć tutaj.

O autorze