Pierwszy czujnik mierzący ciśnienie, wilgotność, temperaturę i jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Firma Bosch Sensortec powiększyła swoją ofertę czujników o model BME680. Jest to jednoukładowe rozwiązanie pozwalają realizować pomiar czterech wielkości: ciśnienia, wilgotności, temperatury oraz jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Czujnik gazu obecny w czujniku BME680 może wykryć wiele różnych rodzajów substancji w celu pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach. Zaliczają się do nich lotne związki organiczne (VCO) obecne w lakierach, rozpuszczalnikach do farb, produktach czyszczących, obiciach mebli, urządzeniach biurowych, klejach oraz w alkoholu.

Zastosowania

Dzięki zintegrowaniu czterech czujników w jednej obudowie układ BME680 dostarcza dokładnych i szczegółowych danych o otoczeniu, których wymaga wiele systemów IoT (Internet of Things). Przewidywane zastosowania to inteligentne mieszkania, biura i budynki, systemy zarządzania energią, usługi transportowe, opieka nad osobami starszymi oraz sport i rekreacja.

Wysoka dokładność

BME680 został oparty na istniejącym czujniku Bosch Sensortec BME280. Dzięki integracji nowego czujnika gazu BME680 ma bogate możliwości pomiaru warunków środowiskowych wraz z wewnętrzną kompensacją i kalibracją. Dotyczy ona każdego z czujników – gazu, ciśnienia, temperatury i wilgotności. Czujnik gazu może wykrywać lotne związki organiczne o stężeniu do jednej próbki na milion (ppm). Dokładność pomiaru ciśnienia czujnika BME680 wynosi 0,12 Pa, co pozwala na ustalenie wysokości z dokładnością do 1 metra. Jest to przydatna funkcja w urządzeniach nawigacyjnych pracujących w pomieszczeniach, która pozwala np. ustalić numer piętra w budynku. Układ wyróżnia się również krótkim czasem pomiaru wilgotności i temperatury otoczenia. Pozwala to na realizację urządzeń udostępniających informację o pogodzie czy też monitorujących jakość powietrza w mieszkaniu. Dryft temperaturowy ciśnienia wynosi tylko 1,5 Pa/°C, co oznacza wahania pomiaru wysokości około 12,6 cm/°C. Jest to istotne w przypadku systemów, które muszą określić pozycję użytkownika w pionie w budynku, gdzie temperatura zmienia się w szerokim zakresie.

Inne możliwości

Układ BME680 dysponuje interfejsami komunikacyjnymi I2C oraz SPI. Dostępne są trzy tryby zasilania i trzy wartości nadpróbkowania przy pomiarach temperatury i ciśnienia. Można je skonfigurować niezależnie, co pozwala projektantom łatwo dostosować czujnik BME680 do różnych urządzeń.

Obudowa oraz dostępność

Czujnik BME680 mieści się w obudowie LGA o wymiarach 3 x 3 x 0,93 mm.Układy w formie próbek będą dostępne dla wybranych klientów w pierwszym kwartale 2015 roku.

O autorze