SAM L21 – Kolejny układ Atmela z ultra niskim poborem prądu

Najnowszy produkt SAM L21 to efekt intensywnej pracy producenta z platformą Cortex-M0+. Podrodzina SAM L to najbardziej energooszczędne układy na świecie bazujące na ARM Cortex-M0+. Producent podaje zużycie na poziomie 35µA/MHz w trybie Active, 900nA przy podtrzymaniu SRAM oraz z pracującym RTC, 200nA w głębokim uśpieniu.

Dodatkowo układy mają bardzo niskie czasy wybudzenia, Event System, mechanizm Sleepwalking oraz peryferia rozbudowane o funkcje picoPower. To wszystko sprawia, że rodzina SAM L sprawdza się wszędzie tam, gdzie urządzenie musi być maksymalnie energooszczędne, przy zachowaniu wysokiej wydajności i funkcjonalności. To cechy urządzeń kierowanych na szybko rosnący rynek Internet of Things (IoT).

Znany z innych rodzin, bazujących na Cortex-M0+, moduł PTC (Atmel QTouch Peripheral Touch Controller) umożliwia wybudzenie mikrokontrolera przez przycisk pojemnościowy.

W tej chwili dostępne są zestawy ewaluacyjne SAM L21 Xplained Pro oraz próbki inżynierskie dla wszystkich trzech obudów, dla największego rozmiaru flash. Układy wspierane są przez Atmel studio 6.2. Dodatkowo pod koniec lutego zapewnione będzie współpraca SAM L21 z Atmel QTouch Composer, czyli narzędziem pomagającym w tworzeniu aplikacji wykorzystujących przyciski pojemnościowe.

Więcej szczegółów w JM elektronik – u oficjalnego dystrybutora Atmel w Polsce – www.jm.pl, e-mail: atmel@jm.pl.

 

O autorze