Internet przedmiotów przyspiesza rozwój systemów wbudowanych

Serwis IC Insight przygotował raport dotyczący wpływu Internetu przedmiotów (IoT – Internet of Things) na rozwój systemów wbudowanych.

Od roku 2006 na świecie jest więcej systemów wbudowanych, przyrządów przemysłowych, urządzeń czujnikowych, mierników, kamer, a nawet zwierząt i innych obiektów połączonych z internetem niż ludzi używających komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Do tej pory ciągły wzrost liczby urządzeń podłączonych do internetu pozostawał w cieniu ciągłych walk między smartfonami i tabletami. Jednak gdy wzrost na tych rynkach wyhamował, najważniejszym tematem w przemyśle układów scalonych stał się internet przedmiotów.

Powstało wiele inicjatyw, których celem jest ustalenie standardów na rynku internetu przedmiotów i uczynieniem tego rozwiązania równie dostępnym, jak tradycyjny internet ludzi. Istotna jest łatwość podłączenia i kompatybilność między platformami w różnych sektorach przemysłu. Zakładając, że brakujące standardy IoT zostaną opracowane w ciągu kilku lat, można prognozować, że urządzenia podłączone do sieci będą odpowiadać za 85% spośród 29,5 miliardów połączeń z internetem na całym świecie w roku 2020.

IC Insights szacuje, że wartość sprzedaży związana z systemami IoT (funkcje związane z komunikacją z internetem i podsystemy czujnikowe) w roku 2014 wyniosła 48,3 miliarda dolarów i w 2015 roku wzrośnie o 19% do poziomu 57,7 miliarda. Do roku 2018 szacowana wartość rynkowa podsystemów IoT w przyrządach i urządzeniach połączonych z internetem w skali światowej wyniesie 104,6 miliarda. Oznacza to stopę rocznego wzrostu (CAGR) na poziomie 21,0%, zaczynając od wartości 39,8 miliarda dolarów w 2013. Co istotne, funkcjonalność IoT dodana do przyrządów i przedmiotów komunikujących się z siecią będzie dominującym czynnikiem wpływającym na sprzedaż niemal połowy końcowych produktów do końca obecnej dekady.

Raport przewiduje wzrost sprzedaży układów półprzewodnikowych związanych z IoT o 19% do poziomu 5,6 miliarda dolarów w roku 2015 i średnią stopę wzrostu (CAGR) 24,3% w okresie 2013-2018, kiedy to poziom ten osiągnie 11,5 mld USD. Około 65% przewidywanych przychodów ze sprzedaży półprzewodników dla IoT przypada na układy scalone, a 35% na układy optyczne, czujniki, układy wykonawcze i dyskretne. W roku 2013 około 71% spośród 3,9 mld USD sprzedaży półprzewodników dla IoT przypadało na układy scalone, a 29% (1,1 mld USD) na pozostałe układy, głównie czujniki.

Zgodnie z raportem, w roku 2015 największym rynkiem zbytu dla urządzeń IoT będą miasta – inteligentne sieci energetyczne, drogi i światła oraz inne systemy infrastruktury publicznej. Wartość sprzedaży w tym segmencie wyniesie 4,2 mld USD, a stopa wzrostu CARG wyniesie 15,0% w okresie 2013-2018. Drugim z kolei segmentem o niemal równej wartości są przemysłowe sieci internetowe. Zawdzięczają swą pozycję wzrostowi wykorzystania IoT w fabrykach, logistyce i systemach medycznych. Wartość sprzedaży półprzewodników w segmencie inteligentnych domów przekroczy wartość miliarda USD w roku 2018, podczas gdy w 2013 roku wartość segmentu wyniosła 275 mln USD (CAGR 32,8%). Systemy samochodowe, głównie w samochodach osobowych, mają duży potencjał wzrostu w okresie 2013-2018. Przewidywana wartość sprzedaży półprzewodników wyniesie 1,5 mld USD, co odpowiada CAGR na poziomie 43,8% do roku 2018. Wartość sprzedaży dla urządzeń ubieralnych podłączonych do internetu osiągnąć stopę CAGR aż 46,9% i w roku 2018 wyniesie 528 mln USD w stosunku do 76 mln w roku 2013.

 

O autorze