ADSP-BF706 EZ-KIT Mini czyli DSP w świecie Arduino

Ponieważ jednym z atutów mikroprocesorów użytych w prezentowanym zestawie jest mały pobór mocy, producent zastosował w zestawie zworki umożliwiające pomiar pobieranego prądu – przez CPU i linie GPIO, który odbywa się poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorze 0,051W, jak to pokazano na rysunku 7.

 

Rys. 7. Zestaw wyposażono w dwie zworki umożliwiające pomiar natężenia prądu w liniach VDD_INT (zasilanie CPU) i VDD_EXT (zasilanie GPIO) – na rysunku przedstawiono schemat jednego kanału zasilania

 

Zestaw jest zasilany poprzez złącze USB, znana z Arduino linia zasilania zewnętrznego Vin nie jest podłączona.

Ważnym elementem wyposażenia zestawu jest zintegrowany na płytce (i zajmujący znaczną część jej powierzchni) debugger JTAG/SWD dołączany do PC za pomocą wydzielonego złącza USB (MiniUSB w odróżnieniu od wspomnianego wcześniej złącza dla aplikacji użytkownika, które jest typu MicroUSB). Interfejs ten jest obsługiwany m.in. przez toolchain o nazwie CrossCore Embedded Studio (rysunek 8), które jest kompletnym środowiskiem projektowym dla aplikacji DSP realizowanych na większości typów mikroprocesorów DSP (SHARC i Blackfin) firmy Analog Devices. Użytkownicy zestawu mają prawo do rocznej licencji dla tego środowiska bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

 

Rys. 8. Widok okna środowiska CrossCore Embedded Studio

 

Alternatywą dla CrossCore Embedded Studio może być – głównie w aplikacjach audio – pakiet Audio Weaver firmy DSP Concepts, który umożliwia implementację algorytmów DSP między innymi za pomocą skryptów pisanych w języku zbliżonym do Matlaba.

Na koniec ważna informacja: zestaw kosztuje w sieciach dystrybucyjnych ok. 70 EUR netto, co – jeśli wziąć pod uwagę faktyczne możliwości zastosowanego w nim mikroprocesora i jakość wyrobów markowanych logo Analog Devices – jest ceną nad wyraz przystępną. Pomimo sugestii zgodności z Arduino, prezentowany zestaw nie jest dobrą zabawką dla każdego fana tego systemu, ale jeżeli masz – drogi Czytelniku – ciągoty do świata DSP, śmiało próbuj!

Andrzej Gawryluk

O autorze