LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[DIY] Bezpłatne środowisko programistyczne (Eclipse+GCC) dla mikrokontrolerów KINETIS

W artykule pokazujemy w jaki sposób można samodzielnie przygotować środowisko programistyczne dla mikrokontrolerów KINETIS, bazujące na IDE Eclipse i kompilatorze ARM GNU. Niecierpliwi czytelnicy kompletne środowisko gotowe do instalacji mogą sobie pobrać w wersji przygotowanej przez autora artykułu…

Środowisko zbudowałem na bazie Eclipse Kepler, z którym stabilnie pracuje ARM GNU plug-in wydany przez http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/. Jest to świetne narzędzie i dodatek do Eclipse pozwalający na sprawną pracę z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM. Paczkę wraz z dodatkami przygotowałem i jest dostępna do pobrania na dole strony. Jest to konfiguracja rozbudowana za pomocą kilku dodatków: ARM GNU plug-in, Edit Box oraz USBDM.

Pobraną paczkę wystarczy rozpakować, ważne jest także by zainstalować toolchain odpowiedni dla naszych Corteksów, którym jest gcc-arm-none-eabi-4_xxxxxxxxxxx… Możemy go pobrać ze strony: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded. Instalację przeprowadzamy standardowo w domyślnej lokalizacji. I na końcu tylko pilnujemy by NIE ZAZNACZYĆ opcji pokazanych na rysunku 1.

 

Rys. 1. Zaznaczonych opcji nie zaznaczamy!

 

Po instalacji otwieramy folder toolchaina czyli domyślnie:

— C:Program Files (x86)GNU Tools ARM Embedded

Kopiujemy do niego zawarty w paczce folder z narzędziami Cross Build Tools. Jest to konieczne do prawidłowej pracy całości.

Teraz możemy uruchomić Eclipse i wykonamy w nim kilka prostych czynności, koniecznych do prawidłowego działania kompilatora. Na początek musimy wskazać Eclipse nasze narzędzia do budowania projektu czyli: make, echo i rm, które znajdują się w folderze Cross Build Tools:

  • klikamy więc w Eclipse na Window i wybieramy z menu Preferences,
  • wybieramy C/C++ – Build – Environment, gdzie ustawimy ścieżkę do naszych build tools (rysunek 2).

 

Rys. 2. Ustawienie ścieżki do build tools

 

Następnie klikamy Apply i OK. Gotowe! Pozostało nam teraz już tylko dodanie toolchaina, zatem wybieramy nowy Project C (rysunek 3).

 

Rys. 3. Okno wyboru toolchaina