[4] [Smart IoT] SAM L21 – 32-bit Cortex-M0+

Zasilanie bateryjne

SAML21, jak wspomniano na początku, został zaprojektowany tak, aby mógł pracować w aplikacjach, gdzie zasilanie, z reguły, jest bateryjne. Dlatego też wyposażony został w szereg funkcjonalności wspomagających inżyniera w procesie optymalizacji zużycia energii, które zostały opisane powyżej. Dodatkowo układ posiada Battery Backup Power Switch (BBPS). Jest to automatyczny przełącznik źródła zasilania pomiędzy baterią (VBAT) a głównym zasilaniem (VDDIN). Przełączenie na zasilanie bateryjne odbywa się gdy napięcie zasilania spadnie poniżej 1.75 V lub poniżej progu BOD33. Układ wraca do zasilani głównego gdy napięcie wzrośnie do 1,85V lub zostanie to wymuszone poprzez pin PSOK (Main Power Supply OK).

 

 

Rys. 10. Battery Backup Power Switch

 

Peryferia SAM L21

 • 16-kanałów Direct Memory Access Controller (DMAC)
 • 12-kanałów Event System
 • Do pięciu rozbudowanych 16-bit Timer/Counters (TC) w tym low-power TC,
 • Dwa 24-bit oraz jeden 16-bit Timer/Counters for Control (TCC)
 • 32-bit Real Time Counter (RTC) z funkcją kalendarza
 • Watchdog Timer (WDT)
 • CRC-32 generator
 • Interfejs full-speed (12Mbps) Universal Serial Bus (USB) 2.0 (host oraz device)
  • Do sześciu Serial Communication Interfaces (SERCOM), w tym jeden low-power SERCOM. Każdy z nich można skonfigurować jako: USART, I2C do 3.4MHz, SPI, LIN slave
  • AES encryption engine
  • True Random Generator (TRNG)
  • Jednostka logiczna: Configurable Custom Logic (CCL)
  • 12-bit, 1MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) do 20 kanałów
  • Dwa 12-bit, 1MSPS Dual Output Digital-to-Analog Converter (DAC)
  • 2 komparatory analogowe (AC)
  • 3 wzmacniacze operacyjne (OPAMP)
  • Moduł obsługi przycisków pojemnościowych Peripheral Touch Controller (PTC)

 

AES (Advanced Encryption Standard)

Zwracamy również uwagę na moduł AES (Advanced Encryption Standard), który poza standardowymi funkcjami został zabezpieczony przed atakiem polegającym na analizie poboru prądu. Domyślnie wszystkie cztery poniższe tryby są włączone (można wyłączyć jeden lub kilka z trybów):

 • losowe dodawanie jednego cyklu przy przetwarzaniu danych,
 • losowe dodawanie jednego cyklu przy przetwarzaniu danych (inna wersja),
 • dodawanie losowej liczby cykli przy przetwarzaniu danych,
 • dodawanie losowego zużycia energii podczas przetwarzania danych.

 

Wsparcie

Wraz z nową rodziną w ofercie pojawił się zestaw ewaluacyjny ATSAML21-XPRO-B.

Cała rodzina SAML21 wspierana jest przez bezpłatne środowisko Atmel Studio 6 oraz Atmel Software Framework (ASF). Znaleźć tam można setki przykładowych programów, a także sterowniki peryferiów. 

A tutaj przykład zasilania SAML21 energią dłoni:

 

Cykl edukacyjny „Lider Technologii Smart IoT” JM elektronik z Atmelem

Cykl artykułów, webinariów i warsztatów pokaże bogactwo układów opartych o rdzeń Cortex-M0+ oraz Cortex-M7, dedykowanych dla rynku tzw. Internetu Rzeczy, czyli Internet Of Things (IoT).

Cykl rozpoczynają artykuły poświęcone poszczególnym układom, które są publikowane zgodnie z harmonogramem. Następnie będą przyjmowane zgłoszenia na webinaria i warsztaty praktyczne, podczas których „na żywo” będzie można poznać zastosowanie popularnych modułów.

Cykl „Lider Technologii Smart IoT” w dalszym ciągu obejmie następujące publikacje:

 • 5V Cortex-M0+ z CAN : SAMC20/C21,
 • wybrane peryferia Cortex-M0+: komunikacja bezprzewodowa, przyciski pojemnościowe, LCD,
 • platforma Cortex-M7 – wprowadzenie,
 • wybrane peryferia Cortex-M7.

Osoby zainteresowane śledzeniem kolejnych artykułów edukacyjnych oraz następujących po nich webinariów proszone są o zgłoszenie się do listy subskrypcyjnej cyklu pod adres marketing@jm.pl z dopiskiem: Cykl edukacyjny „Lider Technologii Smart IoT”. Pod tym adresem można uzyskać również więcej informacji o ofercie Atmela dedykowanej na rynek IoT.

Niniejszy cykl został przygotowany przez specjalistów z firmy JM elektronik, autoryzowanego dystrybutora firmy Atmel.

 

O autorze