Freescale przystosuje mbed OS dla IoT

Firma Freescale dostarcza kluczowe rozwiązania programistyczne z zakresu łączności dla systemu operacyjnego ARM mbed. Współpraca Freescale z ARM doprowadziła do powstania pierwszego mikrokontrolera Kinetis opartego na systemie mbed OS z protokołem łączności Thread.

Teraz firma Freescale ogłosiła, że zaawansowane oprogramowanie FNET będzie stanowić stos TCP/IP w 3. wersji systemu operacyjnego ARM mbed i odegra kluczową rolę w zapewnieniu łączności przez platformę.

Docelowo darmowy mbed OS ma stać się systemem operacyjnym Internetu przedmiotów (IoT). Stanowi on rozbudowaną platformę, która umożliwia tworzenie urządzeń IoT następnej generacji. System operacyjny zapełnia łączność, bezpieczeństwo i funkcje zarządzania układem wymagane przez praktycznie każde urządzenie IoT. Dzięki systemowi opartemu na mikrokontrolerach Kinetis firmy Freescale lub wszechstronnych procesorach i.MX projektanci mogą pominąć niskopoziomowe zadania programu i skupić się na tworzeniu rozwiązań wyższego poziomu, komforcie użytkowania i innych cechach wyróżniających produkt.

Rozwój środowiska ARM mbed z udziałem pionierskich rozwiązań bezprzewodowych

Poza wkładem w rozwój systemu mbed, Freescale angażuje się w rozbudowę związanego z nim oprzyrządowania. ARM i Freescale podjęły ostatnio współpracę w celu stworzenia pierwszego na rynku rozwiązania opartego na mbed z łącznością Thread.

Obecna implementacja stanowi w pełni funkcjonalną chmurę dołączoną do urządzeń brzegowych IoT. Łączy ona płytkę testową Freescale Freedom FRDM-CR20A, radio 802.15.4 niskiej mocy i platformę Freescale Freedom-K64F z mikrokontrolerem Freescale K64F. System operacyjny ARM mbed działa zarówno na mikrokontrolerach Kinetis, jak i na energooszczędnych urządzeniach bezprzewodowej sieci Thread. Nowa platforma stanowi pierwszą realizację rozbudowanego rozwiązania IoT łączącego czujniki, łączność bezprzewodową oraz mikrokontrolery z systemem mbed.

Czujniki, mikrokontrolery Kinetis i procesory i.MX z bogatej oferty Freescale działają bezproblemowo z systemem mbed, stanowiąc kompletną platformę sprzętowo-programową dla internetu przedmiotów. System mbed pracujący na procesorze Freescale stanowi sprawdzoną platformę przeznaczoną dla zespołów projektowych. Pozwala skupić uwagę na oprogramowaniu wysokiego poziomu, które wyróżnia produkt – w przeciwieństwie do czasochłonnego programowania niskopoziomowych zadań.

Freescale planuje zademonstrować swoje rozwiązanie dla urządzeń brzegowych IoT opartych na protkole Thread podczas imprezy ARM TechCon odbywajacej się na jesieni.

O autorze