[KURS PLC, CZĘŚĆ 2] Sterowniki SIMATIC S7-1200 (CPU1211C) – konfiguracja PLC

Po kliknięcie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na Update accessible devices nastąpi wyszukiwanie, co pokaże pasek statusu w prawym dolnym rogu środowiska TIA Portal. W zależności od liczby urządzeń może to zająć dłuższy czas. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista dostępnych urządzeń. Jeżeli urządzenie nie ma jeszcze nadanego adresu IP (widoczny jest tylko MAC sterownika), wówczas jest to informacja o tym, że pracujemy z nowym sterownikiem. W przypadku, gdy sterownik był już wcześniej programowany, wówczas pojawi widok przedstawiony na poniższym rysunku.

Widzimy, że został znaleziony sterownik o nazwie PLC, który identyfikuje się adresem IP: 192.168.0.30.

Konfiguracja nowego sterownika

Dwukrotne kliknięcie na Online & diagnostics spowoduje pojawienie się okno przedstawionego na poniższym rysunku.

Takie okno pojawi się w przypadku, gdy pracujemy z nowym sterownikiem. Wówczas widoczne są zakładki:

  • Assign IP address – służy do przypisania stałego adresu IP dla sterownika,
  • Assign name – w tym miejscu należy nadać nazwę dla sterownika, która będzie widoczna w sieci.

W polu PROFINET device name należy wpisać plc i nacisnąć przycisk Assign name. W oknie nadzoru pojawi się informacja The PROFINET device name „plc” was successfully assigned to MAC address „00-1B-1B-70-8B-8B”.

Następnie przechodzimy do zakładki Assign IP address, której widok został przedstawiony na poniższym rysunku.

Po wpisaniu adresu IP i maski należy nacisnąć przycisk Assign IP address. W oknie nadzoru pojawi się komunikat The parameters were transferred successfully.

Teraz należy ponownie wyszukać dostępne urządzenia w sieci.

 

Diagnostyka sterownika PLC

W drzewie projektu wybieramy Update accessible devices. Po chwili pojawi się na liście sterownik mający nazwę oraz adres IP. Przechodzimy do Online & diagnostics. W tym momencie pojawi się widok, który został umieszczony na poniższym rysunku.

Aby dokładnie sprawdzić, z jakim sterownikiem (wersja firmware oraz model) aktualnie pracujesz, należy podejrzeć informację o sterowniku. Te informacje są zapisywane w pamięci sterownika podczas produkcji w fabryce. Jak to sprawdzić?

Otwieramy zakładkę General, która zawiera informacje na temat sterownika. W polu Short designation jest zawarty model sterownika natomiast pole Firmware zawiera wersja firmware sterownika.

Z pozostałych zakładek możesz się dowiedzieć:

  • Diagnostic status – informacje statusowe o sterowniku PLC,
  • Diagnostics buffer – wszystkie zdarzenia oraz błędu są umieszczane w buforze diagnostycznym,
  • Cycle time – podgląd na aktualny czas wykonania jednego pełnego cyklu programu,
  • Memory – informacje o wykorzystanych zasobach pamięci w sterowniku,
  • PROFINET interface – komunikaty o aktualnych parametrach i szczegółach działania wbudowanego portu PROFINET (złącze RJ45),
  • Set time – ustawienie czasu (data i godzina) w sterowniku PLC,
  • Firmware update – aktualizacja firmware w sterowniku,
  • Reset to factory settings – zerowanie wszystkich ustawień oraz wszystkich pamięci. Sterownik wraca do ustawień domyślnych, które zostały nadane w fabryce.

O autorze