Smart Summit Frankfurt 2016

Szczyt specjalistów Smart Summit we Frankfurcie nad Menem to jedno z najważniejszych w regionie europejskim wydarzeń dotyczących zagadnień Internetu Przedmiotów, skupiające najlepszych specjalistów i ekspertów, połączone z ekspozycją targową.

Zakres tematyczny Smart Summit obejmuje cały ekosystem IoT i skupia się wokół inteligentnych systemów użytkowych.

Na to jedno wydarzenie składają się trzy imprezy, odbywające się równolegle w dn. 6-7 kwietnia 2016 w Centrum Kongresowym Kap Europa we Frankfurcie: Smart Home Summit, Industry of Things Summit oraz Smart Cities Summit. Jeden bilet ważny jest na wszystkie trzy imprezy.

Smart Cities Summit stworzy okazję do przeanalizowania niemieckich oraz międzynarodowych projektów „Inteligentnych Miast”. Niemcy przodują w technologii Inteligentnych Miast i osiągają najszybszy rozwój tej dziedziny. Celem prezentacji i dyskusji jest wskazanie, gdzie należy inwestować w innowacyjne technologie, jakie modele biznesowe są najlepsze oraz uświadomienie, nad czym należy najintensywniej pracować.

Na Smart Home Summit poruszone zostaną problemy określenia kryteriów wyboru urządzeń do wdrożenia do produkcji masowej, strategii marketingowych, edukowania dystrybutorów oraz optymalnego rozwoju przemysłu produkującego urządzenia dla Inteligentnego Domu. Smart Home Summit, poświęcony eksplorowaniu technologii i analizowaniu możliwości rozwoju, będzie okazją do spotkań decydentów i specjalistów, wspólnego poszerzania wiedzy oraz nawiązywania kontaktów biznesowych.

Internet przemysłowy ma obecnie decydujący wpływ na zwiększanie efektywności, poprawę jakości usług oraz generowanie nowych dochodów. Industrial Internet Summit ma odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystać zaawansowane technologie, takie jak M2M, IoT, sieci bezprzewodowe czy Big Data dla dokonania ekspansywnych zmian w ekosystemie przemysłowym. Ma skupić uwagę na cyberzagrożeniach, ale także wskazać najkorzystniejsze modele biznesowe i sposoby pokonania przeszkód na drodze rozwoju.

Każda z imprez gości ponad 50 mówców – wizjonerów, którzy przedstawią spostrzeżenia najważniejszych graczy na rynku. Smart Summit to okazja do wnikliwych dyskusji i poznania najnowszych trendów w IoT podczas dwóch obfitujących w najświeższe informacje dni.

Więcej informacji: http://www.smartsummit.net/frankfurt/.

O autorze