Prosta realizacja interfejsu chmury z użyciem Bluetooth Smart

id_8653

Wiele produktów Bluetooth Smart dostępnych obecnie na rynku stosuje interfejs chmury. Aby pomóc projektantom w pełni wykorzystać tę możliwość, TI dostarcza zestaw projektowy SensorTag, który pokazuje, jak przenieść dane z czujników do chmury za pośrednictwem interfejsu Bluetooth Smart.

SensorTag to mała płytka PCB z bezprzewodowym mikrokontrolerem CC2650 z rodziny SimpleLink obsługującym wiele standardów komunikacji. Jest on podłączony do 10 różnych czujników, najczęściej za pomocą interfejsu I2C. Dostępna jest również wielofunkcyjna aplikacja SensorTag, która pozwala uzyskać łączność z chmurą poprzez Bluetooth Smart na systemach iOS i Android.

Gdy płytka SensorTag jest włączona, uruchomiona aplikacja wykrywa urządzenia w sieci Bluetooth Smart i rozpoznaje SensorTag. Użytkownik następnie może nawiązać połączenie – wówczas aplikacja rozpoznaje wszystkie dostępne usługi (jedna dla każdego czujnika) i zaczyna wyświetlać dane z czujników. Każda usługa aplikacji ma interfejs chmury, można również eksportować ją do serwisu dweet lub przesłać za pomocą protokołu MQTT. Dweet.io można opisać jako „Twitter dla urządzeń”, a MQTT to otwarty standard komunikacji wprowadzony przez IBM. Dane wyeksportowane na dweet.io znajdą się pod adresem dweet.for/nazwa_urządzenia. Dane te może następnie wykorzystać przez dowolną aplikację lub stronę zapisaną do serwisu dweet.

Dobrym przykładem jest serwis freeboard, która pozwala każdemu tworzyć obiekty graficzne do wizualizacji danych czujnikowych. W tej prostej konfiguracji nie następuje agregacja danych. Łatwo też zrealizować taką usługę poprzez eksport na stronę magazynującą dane.

O autorze