Nowy przetwornik cyfrowo-analogowy ADI do radarów i testowania telefonów

ADI_ad9164

Firma Analog Devices wprowadziła na rynek przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) AD9164. Pozwala on uzyskać wysoką rozdzielczość obrazów radarowych w zastosowaniach komercyjnych i militarnych, jednocześnie zmniejszając liczbę komponentów potrzebnych do budowy urządzenia.

Ponadto układ zapewnia wyższą dokładność i szybkość w takich zastosowaniach, jak przyrządy do testowania smartfonów. Dzięki temu pozwala uprościć i zmniejszyć tester, co może pomóc skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.

Przetwornik AD9164 pracuje w zakresie od częstotliwości akustycznych do 6 GHz. Tym samym przybliża realizację uniwersalnej platformy do testów urządzeń bezprzewodowych.

Przetwornik DAC AD9164 zapewnia:

  • Najlepszą liniowość wśród przetworników cyfrowo-analogowych w ofercie ADI
  • Czystość widmowa poprawiona od 100 do 1000 razy (20-30 dB) w stosunku do poprzednich rozwiązań ADI
  • Szybsza zmiana częstotliwości – czas przełączenia jest teraz 100 razy krótszy, niż w konwencjonalnych pętlach fazowych (PLL) ADI.

Zmniejszenie liczby komponentów w kompletnym systemie pozwala też na zmniejszenie jego całkowitego rozmiaru. W zaawansowanych rozwiązaniach radarowych umożliwia to cyfrowe formowanie wiązki na poziomie pojedynczego elementu. Układ AD9164 ma taką samą specyfikację, co wprowadzony wcześniej przetwornik AD9162, ale zawiera też wbudowany oscylator DDS. Zapewnia on szybkie przestrajanie częstotliwości z zachowaniem ciągłości fazy – możliwy jest wybór jednej z 32 częstotliwości w czasie poniżej 300 ns. Dzięki temu przetwornik AD9164 świetnie nadaje się do testowania sygnałów od radia AM, przez cały zakres radia FM, aż do pasma U-NII 5,8 GHz.

Przetwornik AD9164 zawiera filtr interpolacyjny x2 FIR85, który umożliwia obsługę niższych przepustowości i częstotliwości taktowania konwertera. Pozwala to zmniejszyć pobór mocy całego systemu i uprościć filtrację. W trybie mix-mode przetwornik DAC może odtwarzać nośne na częstotliwościach radiowych w zakresie 2. i 3. częstotliwości Nyquista do częstotliwości 7,5 GHz, zachowując przy tym wysoki zakres dynamiczny.

Układowi AD9164 towarzyszy nowatorskie zdalne narzędzie ewaluacyjne, które pozwala projektantom przetestować przetwornik DAC. Jest ono dostępne pod adresem http://labs.analog.com/ad916x

  • Informacje o produkcie, szczegółowa dokumentacja, próbki i płytki ewaluacyjne są dostępne na stronie AD9164
  • Nowe, unikalne zdalne narzędzie ewaluacyjne i demo AD9164 są już dostępne tu
  • Więcej informacji o ofercie przetworników DAC Analog Devices znajduje się tu
  • Dodatkową pomoc inżynierów i ekspertów ADI można uzyskać na forum Engineer Zone.

O autorze