LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Transmisja danych z uwierzytelnieniem – projekt referencyjny Maxim Integrated

MAXREFDES143-2

Aby rozwiązać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem w przemysłowych sieciach typu Internet Przedmiotów (IIoT) firma Maxim Integrated stworzyła projekt referencyjny MAXREFDES143#. Zapewnia on bezpieczeństwo, chroniąc przed kradzieżą danych z czujników i gwarantuje integralność danych oraz uwierzytelnienie na całej długości ciągu transmisyjnego – od przetwornika do chmury.

Gwałtowny rozwój zastosowań Internetu Przedmiotów w przemyśle rodzi wątpliwości odnośnie integralności danych. Istnieje ryzyko uszkodzenia danych z czujnika o krytycznym znaczeniu w dowolnym punkcie między czujnikiem a chmurą. Z pomocą przychodzi projekt referencyjny o zaawansowanej architekturze, zawierający wysokiej jakości komponenty, interfejs zgodny z Arduino oraz biblioteki ARM mbed. Pozwalają one łatwo projektować bezpieczne i odporne na uszkodzenia systemy transmisji danych z uwierzytelnieniem – od czujnika do sieci. Jest to rozwiązanie przeznaczone do obsługi analogowych węzłów czujnikowych, które zapewnia uwierzytelnienie danych w systemach automatyki fabrycznej i przemysłowych liniach produkcyjnych.

Projekt referencyjny jest oparty na dwupoziomowej architekturze. Są to płytka (shield), która komunikuje się z serwerem sieciowym oraz chroniony węzeł czujnikowy, który zapewnia akwizycję danych i uwierzytelnienie. Płytka zawiera moduł Wi-Fi, bezpieczny koprocesor DS2465 realizujący szyfrowanie SHA-256, interfejsy 1-Wire oraz I2C, diody LED i przyciski, a także ekran LCD wyświetlający interfejs użytkownika. Zestaw zapewnia również funkcję alarmu i rejestrację logów. Węzeł czujnikowy zawiera układ bezpiecznego uwierzytelniający DS28E15, czujnik temperatury DS7505, a także czujnik oświetlenia MAX44009.

Najważniejsze cechy opisywanego projektu:

  • Szybsze wprowadzenie produktu na rynek: Projekt referencyjny skraca czas opracowania produktu, dostarczając warstwę sprzętową i kody źródłowe pozwalające na uwierzytelnienie węzła oraz zapewniając interfejs serwera sieciowego.
  • Łatwość użycia: Darmowy testowy serwer sieciowy sprawia, że możliwa jest natychmiastowa implementacja i użycie projektu. Pozwala on na rejestracje danych w czasie rzeczywistym i przechowywanie danych z czujników.
  • Bezpieczeństwo: Koprocesor szyfrujący SHA-256 odciąża zadanie uwierzytelnienia i bezpiecznie przechowuje klucz uwierzytelniający węzła. Każdy węzeł ma swój unikalny klucz.

Szczegółowe informacje o projekcie referencyjnym można znaleźć pod adresem http://bit.ly/MAXREFDES143.

Schemat blokowy układu jest do pobrania ze strony http://bit.ly/MAXREFDES143_diagram.

Informacje o innych projektach referencyjnych są dostępne na poświęconej im stronie http://bit.ly/ReferenceDesigns.