[2] Pierwsze kroki z FPGA – szkoła MAXimatora – pierwszy projekt z edytorem schematów

Rysowanie schematu

W projekcie założonym według wcześniejszego opisu tworzymy planszę schematu, co wymaga wybrania w menu opcji File>New, w wyniku czego wyświetla się okno pokazane na rysunku 8. Wybieramy w nim opcję (w sekcji Design Files) Block Diagram/Schematic File w wyniku czego do projektu licznik_74169 zostanie dodana czysta plansza schematu, jak pokazano na rysunku 9.

Rys. 8.
Rys. 8.
Rys. 9.
Rys. 9.

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na planszy schematu powoduje otwarcie okna dostępu do predefiniowanych graficznych symboli bibliotecznych (rysunek 10), z których użyjemy element z biblioteki others>max2plus o nazwie 74169 (rysunek 11).

Rys. 10.
Rys. 10.
Rys. 11.
Rys. 11.

Element wybrany z listy kładziemy na planszy schematu (rysunek 12), teraz „obrysujemy” go, wykonując lokalne połączenia, zgodnie z opisem na wstępie i dokumentacją licznika 74169. Potrzebny nam symbol „masy” (odpowiadający stanowi logicznemu „0”) także pobieramy z biblioteki elementów graficznych, jest on dostępny w katalogu primitives>other (rysunek 13). Połączenia wykonujemy za pomocą narzędzia Orthogonal Node Tool, które jest dostępne w menu programu (rysunek 14).

Rys. 12.
Rys. 12.
Rys. 13.
Rys. 13.
Rys. 14.
Rys. 14.

Po narysowaniu linii połączeniowych przypisujemy do nich symbole wejść i wyjść, do czego służy narzędzie Pin Tool dostępne w menu (rysunek 15). Dostępne są w nim trzy opcje: wejście, wyjście i linia dwukierunkowa.

Rys. 15.
Rys. 15.

O autorze