Enfucell SoftBattery – wysokiej jakości baterie dla Internetu Przedmiotów

softbattery_pic_mod2

Urządzenia komunikujące się w ramach IoT potrzebują zasilania. Niektóre z urządzeń ubieralnych, takich jak urządzenia dla sportowców lub naklejki na skórę dawkujące leki, muszą stawiać źródłom zasilania wysokie wymagania co do wytrzymałości.

Na te potrzeby odpowiedziała firma Enfucell, opracowując SoftBattery, czyli w całości drukowane źródło zasilania – cienkie i elastyczne ogniwo bateryjne wykonane z tanich materiałów przyjaznych dla środowiska. Skład chemiczny SoftBattery to głównie cynk, dwutlenek manganu oraz chlorek cynku pełniący funkcję elektrolitu. Enfucell jest właścicielem zarówno technologii, jak i procesu produkcji tej baterii.

Innowacyjna technologia pozwala uzyskać układy o różnych kształtach i rozmiarach – od 1 do 100 cm². SoftBattery jest przeznaczona dla urządzeń o niskim poborze mocy, które muszą być cienkie i elastyczne. Baterie można dopasować do wymagań konkretnego produktu, w którym zostaną zintegrowane jako źródło zasilania.

Ostatnio firma Molex podpisała porozumienie licencyjne na produkcję układów zasilających SoftBattery. Molex produkuje układy elektroniczne, elektryczne i światłowodowe. Ma duże doświadczenie w tej dziedzinie i wykorzystuje autorską, kompletną technologię druku, która pozwala uzyskać przystępny koszt produkcji. SoftBattery stanowi rozszerzenie dotychczasowej oferty układów drukowanych produkowanych przez Molex. Nawiązana współpraca pozwoli odpowiedzieć na potrzeby gwałtownie rozwijających się rynków urządzeń ubieralnych i Internetu Przedmiotów.

Molex umożliwi realizację urządzeń elektronicznych i czujników zasilanych z drukowanej baterii.

Na mocy porozumienia Molex zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie życia produktu. W zakładzie produkcji układy SoftBattery będą montowane na etykietach, naklejkach i innych produktach.

O autorze