Targi Embedded World 2017

embedded world 2016
embedded world 2016

Targi Embedded World, które odbywają się w Norymberdze, zazwyczaj w lutym, w tym roku będą miały miejsce w połowie marca – od 14 do 16 marca 2017.

W sześciu halach targowych ponad 900 wystawców rozlokuje swoje stoiska, aby pokazać ponad 380 nowych produktów. Wśród tych firm znajdzie się 5 firm polskich: Antmicro, Elproma Elektronika, Goodram Industrial, Gryftec oraz Riverdi.

Równolegle z ekspozycją odbędą się dwie duże konferencje – konferencja Embedded World 2017 i konferencja 2017 Electronic Displays – koncentrujące się na najistotniejszych aktualnie tematach z zakresu systemów wbudowanych oraz wyświetlaczy.

Konferencja Embedded World 2017 (14, 15 i 16 marca) poświęci wiele uwagi kluczowej kwestii, jaka jest bezpieczna łączność w świecie systemów wbudowanych. Organizatorzy odnoszą określenie „łączność’ do wielu nowych technologii komunikacji, które ułatwiają obserwowany obecnie dynamiczny rozwój zupełnie nowych rodzajów lokalnych, regionalnych i globalnych sieci i które ogrywają istotną rolę dla ekspansji Internetu Przedmiotów i wykorzystania technologii chmury. Wiadomo jednak, że jednocześnie znacząco wzrasta zagrożenie cyberatakami Niezmiernie ważne jest zatem, aby sieci te były bezpieczne; dlatego też te zagadnienia znalazły się w centrum uwagi.

Poza tym, tematyka konferencji jak zwykle  obejmie cały zakres technologii związanych z systemami embedded i dotyczyć będzie następujących zagadnień:

 • Internet Przedmiotów
 • Łączność
 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria systemów
 • Inżynieria sprzętowa
 • Systemy operacyjne embedded
 • Zarządzanie – najważniejsze aspekty
 • Bezpieczeństwo i ochrona

Tematyce bezpieczeństwa będzie także poświęcona dyskusja panelowa zaplanowana w Centrum Wystawowym na drugi dzień Targów (15 marca). Pod hasłem „Bezpiecznie dla przyszłości” uczestnicy będą debatować o bezpieczeństwie systemów wbudowanych oraz zabezpieczaniu komputerów i kanałów przepływu informacji. Zasadniczym tematem dyskusji będzie zabezpieczenie systemów wbudowanych pracujących w sieci IoT.

Każdego roku producenci, naukowcy i decydenci korzystają z okazji, jaką stwarzają organizatorzy konferencji Electronic Displays, aby wymienić się informacjami dotyczącymi rynku wyświetlaczy i przedyskutować najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie. Uczestnicy będą także mieli możliwość omówienia poszczególnych wystąpień podczas popularnych „Wywiadów z autorami”, które mają miejsce po każdej sesji.

2017 Electronics Displays potrwa dwa dni (15 i 16 marca), a przewiduje się poruszenie takich tematów jak:

 • Technologie wyświetlaczy (LCD, OLED, PDP, LED, E-papier, wyświetlacze elastyczne, FED i inne)
 • Zastosowania wyświetlaczy (oznakowanie, motoryzacja, awionika, zastosowania konsumpcyjne, przemysłowe, informacyjne, medyczne, mobilne, rozwiązania specjalistyczne i inne)
 • Ekrany dotykowe (aspekty techniczne, oprogramowanie itp.)
 • GUI, HMI (oprogramowanie, metody, rozwiązania)
 • 3D (wyświetlacze, reprodukcje, oprogramowanie itp.)
 • Metody pomiarów (efektywność wyświetlaczy, oświetlenie otoczenia)
 • Własności systemu i integracja (systemy wbudowane, „długość życia”, oddziaływanie środowiska itp.)
 • Podzespoły (podświetlenie, obudowy itp.)
 • Systemy dostaw (zapewnienie jakości, niezawodność, logistyka, wyświetlacze dostosowane do potrzeb użytkownika
 • Dane rynkowe (FPD, interfejsy, aplikacje itp.)

Wszelkie informacje dla wystawców i zwiedzających wraz z planami hal targowych i informacją o hotelach i możliwościach dotarcia na Targi dostępne są na stronie https://www.embedded-world.de/.

 

O autorze