VoIP w kontroli ruchu powietrznego – rozwiązanie Rohde & Schwarz

promo

Dostawcy usług nawigacji powietrznej (ANSP) zazwyczaj nie są właścicielami infrastruktury, która łączy ich centra kontroli z innymi centrami oraz odległymi stacjami radiowymi. Sieci te udostępniają krajowi dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Każdy dostawca kieruje się swą własną strategią biznesową niezależną od ANSP. Może się okazać, że przestaną oni obsługiwać tradycyjne linie transmisyjne, takie jak ISDN czy E1 i zaoferują ANSP-om światłowody lub infrastrukturę telekomunikacyjną opartą na pakietach.

O ile ANSP wciąż korzystają z tradycyjnego radia i systemów komunikacji głosowej (VCS) z interfejsami analogowymi / E1, potrzebują sposobu, aby podłączyć te radia i VCS-y do nowych sieci telekomunikacyjnych wykorzystujących pakiety. Wymagają przeprowadzenia stopniowej migracji.

Problemy napotykane podczas migracji między systemami analogowymi / TDM (z multipleksacją czasową) a VoIP można rozwiązać poprzez wprowadzenie bram, które obsługują wiele różnych interfejsów do komunikacji naziemnej i komunikacji ziemia-powietrze.

Wysokiej jakości bramy pozwalają tradycyjnym systemom VCS na połączenia z komunikacją VoIP zgodną ze standardem EUROCAE ED-137 bez jakiejkolwiek modyfikacji interfejsów tych przestarzałych systemów. Możliwe jest nawet połączenie tradycyjnych VCS-ów i radia z interfejsami analogowo-cyfrowymi i VCS-ami / radiami opartymi na IP i wykorzystującymi VoIP w tej samej sieci. To daje ANSP-om pełną swobodę wyboru, kiedy nastąpi wymiana przestarzałych systemów komunikacyjnych na nowe systemami IP i w którym miejscu.

Decydując się na powyższe rozwiązanie, ANSP mogą dokonać płynnej migracji swojej infrastruktury na technologię IP zgodną z normą EUROCAE ED-137 i uzyskać przyszłościowy system telekomunikacji krok po kroku. Pozwala to uwzględnić pracy dostawców usług telekomunikacyjnych w zakresie migracji swych sieci szkieletowych.

Migracja krok po kroku nie tylko pozwala ANSP-om na płynną modernizację. Pozwala też rozłożyć koszty infrastruktury IP na kilka lat. Każdy nowy zainstalowany blok składowy infrastruktury VoIP zostanie niezauważalnie zintegrowany z siecią i będzie współpracował z już działającym sprzętem dzięki standardowym interfejsom opartym na EUROCAE ED-137. Jest też inna korzyść: gdy tradycyjny VCS lub radio zostają zastąpione VSC-em / radiem opartym na IP EUROCAE ED-137, wcześniej zainstalowane bramy przestają być potrzebne i można je usunąć lub wykorzystać ponownie w razie potrzeby. Nowe VCS-y / radio IP będą się wówczas komunikować bezpośrednio z innymi elementami sieci IP zgodnie ze standardem EUROCAE ED-137.

Oparty na IP system komunikacji głosowej R&S VCS-4G ma wszystkie wymienione wyżej zalety. Zapewnia bogaty wybór bram, z których mogą korzystać ANSP.

Firma Rohde & Schwarz opracowała wysokiej klasy rozwiązanie bram dla zarządu krajowych lotnisk Maroka (Office National des Aerports, ONDA), aby zapewnić stopniową migrację z technologii analogowych / TDM na VoIP.

Rys. 1. Mapa Maroka
Rys. 1. Mapa Maroka

23 nowe bramy komunikacyjne dla kontroli ruchu powietrznego łączą wszystkie tradycyjne systemy komunikacji głosowej na lotniskach krajowych Maroko oraz w obszarze kontroli Casablanki (ACC) za pośrednictwem należącej do ONDA sieci IP. Bramy konwertują sygnały analogowe do danych VoIP zgodnych ze standardem EUROCAE ED-137. Ta możliwość jest wymagana we wszystkich miejscach, w których wciąż są używane przestarzałe VCS-y. Współczesne zaawansowane VSC-y oparte na IP, takie jak R&S VCS-4G na lotnisku Agadir Al Massira, łączą się z infrastrukturą IP bezpośrednio bez jakiejkolwiek bramy.

Przedstawione rozwiązanie jest przyszłościowe i pozwala ONDA korzystać z zalet sieci IP już teraz, podczas gdy dostawca usług nawigacji powietrznej stopniowo dokonuje migracji ze starych do nowych VCS-ów opartych na IP na przestrzeni kilku lat.

Firma Rohde & Schwarz z sukcesem połączyła VCS-y różnych producentów w jeden zintegrowany system. Dzięki temu system komunikacji kontroli ruchu powietrznego (ATC) należący do ONDA stał się niezależny od jakichkolwiek przestarzałych sieci analogowych wykorzystujący multipleksację TDM. Rozwiązanie Rohde & Schwarz zapewnia niezawodną, bezpieczną komunikację VoIP wysokiej jakości na obszarze całego kraju.

System został zintegrowany przez Rohde & Schwarz Topex SA.

Rys. 2. Bramy systemu Rohde & Schwarz do kontroli ruchu powietrznego
Rys. 2. Bramy systemu Rohde & Schwarz do kontroli ruchu powietrznego

O autorze