Segger wprowadza wersję PRO narzędzia SystemView

Firma Segger przedstawiła nową wersję narzędzia do analizy pracy systemu o nazwie SystemView PRO. Narzędzie to pozwala na rejestrację i analizę w czasie rzeczywistym przerwań, przełączeń kontekstu, wywołań API i i innych zdarzeń bez ograniczenia czasu rejestracji lub liczby tych zdarzeń. Aby usprawnić analizę dużych ilości danych, została dodana funkcja konfiguracji zdarzeń użytkownika. Popularne narzędzie do analizy systemu SystemView pozostaje bezpłatne w standardowej wersji.

W darmowej wersji SystemView można rejestrować milion zdarzeń, co wystarczy na przynajmniej kilka minut analizy – jednak długotrwałe testy mogą potrwać wiele godzin lub nawet dni. Do takich scenariuszy jest przeznaczona wersja SystemView PRO. Zarejestrowane dane można zapisać i zarchiwizować, dzięki czemu możliwe jest dokumentacja, analiza i weryfikacja pracy systemu w późniejszy czasie.

Podczas operowania na tak dużej ilości danych filtry są nieodzownym narzędziem pozwalającym na śledzenie występowania konkretnych zdarzeń. Wersja SystemView PRO pozwala na tworzenie własnych filtrów, które precyzyjnie wybierają śledzone zdarzenia.

SystemView jest unikalnym narzędziem, które pozwala na dokładne zrozumienie procesów zachodzących w systemie wbudowanym. Pozwala ono na pełny wgląd w działanie programu, wywołując minimalne skutki uboczne w obserwowanym systemie. SystemView oferuje śledzenie przerwań i rozpoczęcia / zakończenia zadań z dokładnością do jednego cyklu (typowo poniżej 10 ns), umożliwia też śledzenie wywołań API w przypadku systemu czasu rzeczywistego (RTOS). Narzędzie analizuje i pozwala na wizualizację obciążenia procesora przez poszczególne zadania, przerwania i programowe timery. Wykorzystanie sondy debuggera Segger J-Link wraz z SystemView pozwala na strumieniowanie danych i analizę w czasie rzeczywistym. To umożliwia dogłębne zrozumienie zachowania pracującej aplikacji. Analiza w czasie rzeczywistym jest szczególnie przydatna podczas pracy ze złożonymi systemami wykorzystującymi wiele wątków i zdarzeń, jak też w przypadku systemów zaimplementowanych niskopoziomowo bez udziału RTOS. Podobnie jak wszystkie aktualne produkty w ofercie Segger, SystemView jest dostępny na każdej z głównych platform (Linux, Windows, Mac).

Szczegółowa specyfikacja SystemView jest dostępna na tej stronie.

Więcej informacji na temat wersji SystemView PRO jest dostępnych na stronie produktu.

O autorze