Segger uruchamia program partnerstwa edukacyjnego

Segger ogłosił program partnerstwa edukacyjnego (SEPP), który ma za zadanie połączyć studentów i nauczycieli z firmą. W ramach programu szkoły mogą skorzystać z narzędzi klasy komercyjnej oraz 30-letniego doświadczenia firmy. Ramy współpracy można dopasować do […]