NI integruje sieci typu TSN w platformie CompactDAQ

Firma National Instruments zaprezentowała dwa nowe, wieloslotowe kontrolery cDAQ – cDAQ-9185 oraz cDAQ-9189. Charakteryzują się one nowym systemem synchronizacji czasu opartym o najnowsze standardy Ethernet i stanowią część prac podejmowanych przez NI w tematyce sieci typu TSN (Time Sensitive Networking) oraz odpornego na trudne warunki sprzętu typu CompactDAQ przeznaczonego do pomiarów rozproszonych.

Natura systemów testowych urządzeń fizycznych ulega ciągłym zmianom wraz z tendencją do przenoszenia tych systemów z zamkniętych pomieszczeń w otoczenie testowanych urządzeń. Skutkuje to skróceniem czasu instalacji, zredukowaniem kosztów rozlokowania sensorów oraz poprawieniem dokładności pomiarów, ale tworzy również dodatkowe wyzwania związane z z synchronizacją czy zarządzaniem systemem, w szczególności przy wykorzystaniu dzisiejszych technologii sieciowych. NI aktywnie współpracuje przy definiowaniu kolejnej rewolucji standardu IEEE 802.1, czyli Time Sensitive Networking, zgodnie z którym standard Ethernet jest odpowiedzialny za zapewnienie synchronizacji czasu w systemach rozproszonych, krótkich czasów odpowiedzi oraz obsłużenie zadań krytycznych w ruchu sieciowym. Nowe kontrolery cDAQ-9185 oraz cDAQ-9189 zapewniają ścisłą synchronizację przy wykorzystaniu TSN, dzięki czemu cały system rozproszony ulega znacznemu uproszczeniu i zwiększają się możliwości jego skalowalności. Spośród zalet nowego rozwiązania można wyróżnić następujące funkcje:

  • Precyzyjna synchronizacja czasowa z wykorzystaniem sieci, co pozwala na wyeliminowanie kolejnych, długich kabli i zapewnia ściśle zsynchronizowane wyniki do późniejszej analizy.
  • Proste łączenie modułów w rozproszonych systemach pomiarowych, za które odpowiada zintegrowany switch sieciowy.
  • Niezawodne działanie w trudnych warunkach w zakresach temperatury od -40°C do 70°C, odporność na chwilowe przyspieszenia sięgające nawet 50 g oraz odporność na wibracje do 5 g.
  • Wysoki poziom abstrakcji oprogramowania dzięki sterownikowi NI-DAQmx, który automatycznie synchronizuje wiele kontrolerów, upraszczając proces programowania.

„Nowe kontrolery automatycznie synchronizują pomiary, wykorzystując do tego czas sieciowy. Pozwala to na dokonywanie dokładnych, zsynchronizowanych pomiarów na dużych dystansach przy znacznie uproszczonym procesie instalacji i montażu systemu rozproszonego” – mówi Todd Walter, menadżer ds. marketingu DAQ oraz kierownik zespołu użytkowników systemów wbudowanych w NI. „W połączeniu z bibliotekami do przetwarzania sygnałów w LabVIEW, ta innowacyjna metoda synchronizacji pomaga inżynierom szybko pobierać dane i analizować je, dzięki czemu wyniki testów dostępne są jeszcze szybciej niż dotychczas.”

Przez ponad dekadę, inżynierowie używali CompactDAQ wraz z LabVIEW aby szybko dostosowywać systemy akwizycji danych do potrzeb ich aplikacji. Wraz z inwestycjami NI w najnowsze technologie synchronizacji i komunikacji, nowe kontrolery CompactDAQ zostały tak zaprojektowane, aby mogły sprostać współczesnym wymaganiom rozproszonych systemów testowych i pomiarowych przy jednoczesnej odporności na trudne warunki środowiskowe.

Więcej na temat 4- i 8- slotowych kontrolerów Ethernet można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową: www.ni.com/compactdaq/whatsnew/.

O autorze