Nowy moduł PTP – precyzyjna synchronizacja zegara

Firma Segger wprowadziła nowy moduł oprogramowania PTP stanowiący rozszerzenie oferty dla jej systemu embOS/IP. Moduł PTP implementuje protokół precyzyjnej synchronizacji czasu PTP zgodnie ze standardem IEEE 1588v2  (zwany również IEEE 1588-2008). Umożliwia to synchronizację zwykłego zegara urządzenia podrzędnego z zewnętrznym zegarem referencyjnym za pośrednictwem sieci Ethernet. Synchronizacja tego typu jest potrzebna we wszystkich zastosowaniach, w których dane z czujników czy innych źródeł są kojarzone ze sobą na podstawie czasu. Przykłady można znaleźć w obszarze obrazowania czy rozpoznawania obrazu, systemach audio, systemach multimedialnych i transmisyjnych, a także coraz częściej w automatyce przemysłowej.

Protokół PTP może być stosowany z wsparciem sprzętowym lub samodzielnie. Sam protokół jest w stanie zapewnić precyzyjną synchronizacje z dokładnością poniżej milisekundy, korzystając z rozwiązań programowych. Natomiast sprzętowa obsługa PTP w interfejsie sieciowym pozwala poprawić dokładność synchronizacji do ok. 100 ns między urządzeniem docelowym (Ordinary Clock) a zegarem referencyjnym (Grandmaster Clock).

Implementacja PTP przez firmę Segger została zaprojektowana od podstaw dla urządzeń lub systemów wbudowanych dysponujących ograniczonymi zasobami. Implementacja jest w pełni zoptymalizowana pod kątem deterministycznych pomiarów czasu (bez problemów wynikających z latencji) oraz pod kątem minimalnej zajętości pamięci. Sprzętowe wsparcie PTP nie jest wymagane, ale pozwala uzyskać najwyższą możliwą precyzję. Dostępne są sterowniki dla konkretnych platform sprzętowych.

Więcej informacji na temat rozwiązań PTP można uzyskać tutaj.

O autorze