LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
IoT

[WROCŁAW] Seminarium “Internet of Things (IoT) i analiza danych”

W trakcie seminarium omówione zostaną możliwości zastosowania oprogramowania MATLAB i Simulink w projektach związanych ze zbieraniem danych masowych oraz ich analizą. Seminarium odbędzie się we Wrocławiu, w Silver Conference Center przy Placu Konstytucji 3 Maja 3, dn. 25.10.2017, w godz. 10:00 – 14:00.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie rozproszonemu systemowi zbierania danych. W drugiej części przeprowadzona zostanie analiza i wizualizacja uzyskanych danych. Prezentacja będzie uzupełniona o funkcjonalności platformy ThingSpeak, która w połączeniu z wymienionymi narzędziami pozwala na realizację pełnego projektu IoT.

Seminarium rozpocznie się od wyjaśnienia idei Internet of Things – m. in. części składowe systemu, architektura, schemat działania. Omówione zostaną poszczególne etapy pracy nad projektem z tej dziedziny oraz narzędzia, które mogą wesprzeć inżynierów pracujących nad danym rozwiązaniem na każdym etapie. W dalszej części prezentacja obejmie przedstawienie systemu logowania pomiarów temperatury w pomieszczeniu. Analizowany system, w warstwie sprzętowej, bazuje na platformie Raspberry Pi oraz czujnikach DS18B20+. Urządzenia zostały oprogramowane z wykorzystaniem MATLABa i Simulika oraz przystosowane do współpracy z platformą ThingSpeak.

W drugiej części seminarium przeprowadzona zostanie analiza zebranych danych w oprogramowaniu MATLAB. Zostanie wprowadzone i krótko omówione pojęcie ‘Big Data’ (w tym datastore, Tall Arrays, pętle parfor). W trakcie wystąpienia pokazana będzie aplikacja gromadząca wizualizacje danych z pomiarów temperatury w siedzibie firmy ONT oraz wizualizacja danych masowych (Tall Arrays). Omówione rozwiązania i funkcjonalności MATLABa pozwolą zobaczyć możliwości, jakie daje to oprogramowane w dziedzinie analityki danych oraz Big Data.

Agenda

9:30-10:00         Rejestracja

10:00-11:00       Wprowadzenie do zastosowania MATLABa oraz ThingSpeak w aplikacjach IoT

11:00-12:00       Rozproszony system zbierania danych, bazujący na Raspberry Pi oraz ThingSpeak

12:00-12:30       Przerwa kawowa

12:30-14:00       Analiza danych masowych

Aby wziąć udział w seminarium, należy przesłać mail pod adres anna.bojar@ont.com.pl.

Autor: ONT