[PRZYKŁAD] Kamera śledząca źródła ciepła oraz KAmduino Uno

W przykładzie pokazano użycie kamery śledzącej źródła ciepła. Może być ona wykorzystana np. w robocie podążającym za źródłem ciepła.

Do realizacji projektu będą potrzebne:

Rys 1. Kamera IR śledząca źródła ciepła

Kamera użyta w przykładzie reaguje na światło podczerwone. Posiada wbudowany układ przetwarzający obraz. Umożliwia śledzenie oraz określanie współrzędnych do czterech źródeł ciepła jednocześnie. Rozdzielczość kamery wynosi 128×96 pikseli. Do komunikacji wykorzystuje magistralę I2C, dzięki której możliwa jest współpraca z Arduino lub innymi systemami, które obsługują ten interfejs. Kąty widzenia kamery to 23 stopnie w pionie oraz 33 stopnie w poziomie. Kamera pozwala na detekcję źródła ciepła w odległości do 3 metrów. Na obudowie znajduje się czerwona dioda LED, która sygnalizuje zasilanie modułu. Posiada 4 wyprowadzenia: VCC (przewód czerwony), GND (przewód czarny), SCL (przewód zielony) oraz SDA (przewód żółty).

Połączenie jest bardzo proste – należy podłączyć zasilanie 3,3 V lub 5 V oraz linie danych interfejsu I2C. Sposób połączenia modułu z płytką KAmduino UNO został przedstawiony w poniższej tabeli.

Pin KAmduino UNO Pin kamery śledzącej źródło światła
+5V VCC (czerwony)
GND GND (czarny)
SCL SCL (zielony)
SDA SDA (zółty)

Kamera podłączona do płytki KAmduino UNO prezentuje się następująco:

Rys 2. Zmontowany układ – Kamera śledząca źródła ciepła oraz KAmduino UNO

Wykorzystałem przykład przygotowany przez producenta (plik programu Arduino znajduje się w sekcji „do pobrania”). Program inicjuje działanie kamery, a następnie sprawdza czy w polu widzenia nie pojawiło się źródło ciepła. Jeżeli tak, program wysyła na port szeregowy (UART) jego współrzędne x i y.

Rys 3. Monitor portu szeregowego – współrzędne do 4 źródeł ciepła (na rysunku współrzędne dwóch źródeł ciepła)

Dodatkowo przygotowany został skrypt do programu Processing, który pozwala zobrazować źródła ciepła. Program można znaleźć na stronie processing.org w sekcji Download. Po pobraniu należy rozpakować archiwum .zip, a następnie uruchomić program. Ukaże się następujący widok:

Rys 4. Okno programu Processing

W oknie programu Processing należy wkleić poniższy kod (pliki projektowe znajdują się w sekcji do pobrania).

Należy pamiętać, aby w trakcie uruchamiania kodu monitor portu szeregowego w Arduino był zamknięty. W przeciwnym wypadku kod nie wgra się prawidłowo.

Działanie skryptu zostało przedstawione na poniższym filmie:

Do pobrania

O autorze