Implementacja gry Arkanoid na mikrokontrolerze STM32

Artykuł prezentuje implementację gry Arkanoid na mikrokontrolerze z rodziny STM32 Cel projektu Celem projektu było stworzenie prostej gry dedykowanej na mikrokontroler STM32F103 z rdzeniem Cortex-M3. Do realizacji projektu wykorzystano zestawy wyprodukowane przez firmę Kamami: ZL31ARM […]

[PRZYKŁAD] Recorder v3.0 – moduł Grove pozwalający na nagrywanie oraz odtwarzanie dźwięków

Wstęp W artykule przedstawiono działanie ciekawego modułu Grove  Recorder v3.0. Pozwala on na nagrywanie, a następnie odtwarzanie krótkich dźwięków (maksymalna długość to 83 sekundy). Moduł może pracować samodzielnie lub być sterowany przez mikrokontroler. W artykule zostaną […]

Sterownik programowalny zaimplementowany w układzie FPGA – Projekt nagrodzony w konkursie „Digilent Design Contest 2018″

W artykule przedstawiamy jeden z projektów nagrodzonych w tegorocznym konkursie FPGA Digilent Design Contest, opracowany i wykonany przez studentów Politechniki Śląskiej. Sterownik programowalny PLC (Programmable Logic Controller) jest kojarzony z urządzeniem przemysłowym przeznaczonym do sterowania procesami […]